Foto:Raz Bradley

Kan ads-b gi bedre kontroll over dronene?

Hvordan skal ubemannet og bemannet luftfart kunne operere i samme luftrom? Enkelte mener at ADS-B kan være en del av løsningen.
Tekst/Foto: Anders Martinsen

– Teknologien brukes i dag i bemannet luftfart og sørger for å koordinere trafikken på en sikker og gode måte. Nå har vi utviklet noen av verdens minste ADS-B sendere som kan moteres på eller i droner og dermed sørge for at alle kan «se» hverandre i det samme luftrommet. Ved hjelp av denne teknologien kan andre fly se hvor det er en drone, og sentrale data som høyde, fart og retning.

Enheten veier bare 25 gram og kan lett integreres, det eneste den trenger er strøm fra dronen for å kunne fungere. Rekkevidden på enheten er i dag ca 60 km så all annen trafikk innenfor denne radiusen vil kunne se dronen hvis de også bruker ADS-B systemet, sier Allan Paugh – leder for forretningsutvikling hos produsend.ten uAvionix til Dronemagasinet. Vi møter dem på AUVSI hvor de har høstet mye ros for sine produkter til å trygge integrering mellom ubemannet og bemannet luftfart.

Kan dagens system håndtere flere tusen droner med ADS-B?
-Det er helt klart en utfordring for kapasiteten vi ser i dag, men vi har eksempler på software løsninger vi kan integrere for å gjøre dette mer akseptabelt. Vi har kalt det for “Alert & Aware» for senderen sørger for at mottaker-delen alltid er på, men senderen kun signaler når det er annen trafikk som kommer innenfor din radius. Med denne funksjonen vil dronen ikke alltid sende sin posisjon, men likevel være aktiv umiddelbart ved behov, sier forretningsutvikleren hos uAvionix.
Hvordan kan ADS-B integreres på dronen?
– Nå jobber vi med flere produsenter for å se hvordan vi enklest mulig kan intergrere vår teknologi. Vi har ennå en vei å gå for at det skal være enkelt å integere dette på droner, men vi må også vente på at nasjonale luftfartsmyndigheter må avklare hvordan man ønsker at sikker integrering skal foregår. Signalene er at at ADS-B kan være en del av fremtiden for ubemannet luftfart, avslutter Paugh.