Anders Martinsen ny daglig leder

Reportasje: Dan Richard Isdahl-Engh

UAS Norway har tilsatt Anders Martinsen som ny daglig leder i organisasjonen. Den forrige lederen Anders Thorsland valgte å si opp sin stilling grunnet jobb i utlandet.

Martinsen er allerede medlem av styret i UAS Norway. Til daglig driver han firmaet Inflight Systems AS i Kristiansand.

Martinsen brenner for RPAS-faget og ser mulighetene en organisasjon som UAS Norway har til å kunne påvirke og samarbeide med myndigheter, tilsyn osv. til fordel for sine medlemmer.

Han er godt i gang med ledervervet og ser fram til å kunne være med på å styre Norges nasjonale organisasjon for ubemannet luftfart i tiden framover.

– Det er mye spennende som skjer i disse tider, og jeg er glad for å kunne være med i en tidlig og viktig fase i utviklingen sier Martinsen som også vil benytte anledningen til å takke den forrige lederen Anders Thorsland for det arbeidet han gjorde for organisasjonen.

 

Anders kan nås på anders.martinsen@uasnorway.no