Foto: Faksimile fra anskaffelseprotokollen til Forsvarsmateriell

AP oppgitt over drone-håndtering. Tar opp dronekjøp i spørretimen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen må svare om dronekjøp når Arbeiderpartiet tar saken til Stortinget onsdag.
Ole Dag Kvamme

– Jeg er ganske oppgitt over håndteringen Forsvarsdepartementet og Forsvarsministeren synes å ha hatt av denne dronesaken, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Eirik Sivertsen.

Han har levet inn spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), som må møte i spørretimen onsdag. 

TIL SPØRRETIMEN: Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) spør onsdag forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hvordan Regjeringen kunne hoppe bukk over norsk droneindustri. FOTO: Stortinget

«Hvordan sørget statsråden for at norske leverandører ble vurdert i Forsvarets anskaffelse av droner til 152 mill. kroner, og hvorfor ble det ikke framforhandlet gjenkjøpsavtaler for norsk industri i kontrakten inngått med den amerikanske leverandøren?»

Les også: Kritiserer argumentene for å unngå konkurranse

Les også: Var aldri interessert i norske, valgte metode etter ønsket drone

Forkjemper for norsk drone-industri

Eirik Sivertsen fra Nordland har de siste fem årene ivret for å bedre rammevilkårene til norsk drone-industri, først og koblet til satsing i arktiske strøk. Siden har han utviklet tettere forhold til bransjen, og sørget for årlig dronekonferanse i Bodø.

Han mener seg vel kjent med norsk droneindustris kapasiteter, og misliker at Forsvaret gikk til USA for å skaffe seg materiell som norske leverandører mener man kunne produsert her.

– Jeg er opptatt av norsk industriutvikling. Vi har sterke dronemiljøer i Norge. Norske produsenter sier de kunne levert det samme som amerikanerne. Likevel velger Regjeringen bevisst eller ubevisst å bruke 150 millioner kroner på hyllevare i USA, i stedet for å bidra til ytterligere innovasjon og å skape volummarkeder hjemme, slik at den norske industrien kan vokse frem, beklager Sivertsen.

Han viser til at både Stortinget og Regjeringen har uttalte politiske forpliktelser for å utvikle norsk industri 

– Det fremstår som veldig rart at man ikke går i dialog med norsk industri, når et samstemmig Storting har trukket frem innovasjon som et eget punkt i den nye anskaffelsesloven samt Regjeringens egen politikk, men likevel ikke ser på muligheten for å investere 150 millioner kroner i å skape et volummarked for norske leverandører i det som er en potensielt ny industrigren, sier Sivertsen.

Kritisk til metoden

– Forsvarsmateriell var åpne på at man valgte drone og leverandør først, og deretter valgte en fremskaffelsesmetode for å få det man ønsket?

– Uten å kjenne dette i detalj, så er man på alle andre områder opptatt av å stille funksjonskrav først: Hvilken oppgave skal vi løse? Deretter finner man metoder. Hvis du bestemmer deg først for hvilket produkt du vil ha, er det fare for at du ikke får dekket behovet, og at du kjøper et dårligere produkt til en høyere pris enn du ellers ville gjort, sier Sivertsen.

– Forsvaret sier dette var eneste måte å skaffe seg militær GPS på?

– Det er en veldig smal måte å se det på. Det er vanskelig for meg å gå inn i de operative vurderingene, når man har bestemt seg for et bestemt produkt, men det er et relativt kompetent dronemiljø i Norge, som jeg forstår sier «dette klarer vi å skaffe». Jeg kjenner miljøet ganske godt. Evnen til å skape nye produkter effektive løsninger som kan levere under ekstreme forhold er stor.

Grunnlag for spørsmål

Sivertsen mener også det er grunn til å se på lovligheten av anskaffelsen, og har merket seg advokat Marianne Dragstens uttalelser om mulig brudd på loven om offentlige anskaffelser.

Med to års klagefrist etter kjøpet 19. desember 2017, har konkurrenter fortsatt et halvt år på seg til å fremme klage.

– På generelt grunnlag vil jeg si at om du rigger en prosess for å oppnå et forhåndsbestemt resultat, så er det grunnlag for å stille spørsmål om praksisen din er i tråd med lovbestemmelsens intensjon, sier Sivertsen.

Per nå er han først og fremst opptatt av å stille Frank Bakke-Jensen ansvarlig som statsråd.

– Min inngang er først og fremst nå ikke koblet til det juridiske, det får vi komme tilbake til, men hvordan man styrer departementet. Det er statsrådens ansvar å se at lover og rutiner blir fulgt, sier Sivertsen.