Kristin Halvorsen (helt til venstre) og Nina Jensen (nummer to fra venstre i panelet) deltok i debatten «Norwegian Solutions in a Sea of Plastic» i Arendalsuka onsdag.
Foto:Anders Martinsen

Arendalsuka: – Droner kan dokumentere miljøutfordringer

Nina Jensen i WWF Verdens naturfond vil invitere droneeksperter med seg til havs. Hun tror droneteknologi kan bli viktig for miljøorganisasjonen.
Jan Frantzen

I forbindelse med arrangementet “Norwegian Solutions in a Sea of Plastic” i Arendalsuka onsdag, snakket Dronemagasinet med noen profilerte miljøaktører om droner og miljøvern.

Nina Jensen er generalsekretær i WWF Verdens naturfond, og var blant debattantene i panelet.

– Jeg er en teknologioptimist, konstaterer hun i etterkant av arrangementet.

– Teknologi vil hjelpe oss med veldig mange av utfordringene vi står overfor. Skal vi klare å skape nødvendig engasjement hos næringsliv, politikere og andre, så må vi evne å dokumentere ulike problemstillinger. Til dette kan droneteknologi være en utmerket løsning, sier Jensen til Dronemagasinet.

– Det er et kjempenyttig verktøy for å dokumentere problemene vi står overfor. Man får tilgang til områder som man ikke nødvendigvis kommer til på andre måter. Det er også mulig å se for seg at droneteknologi kan hjelpe å løse en del praktiske utfodringer på lengre sikt. Da tenker jeg på transport av utstyr, uthenting av materialer og slike ting. Man har bare sett starten på hva droneteknologi kan bidra med.

Hun sier at WWF i nær fremtid kommer til å invitere droneeksperter med seg på sine fartøy til havs.

– Vi vil ha med den kompetansen for å hjelpe oss  få forståelse av hvordan de konkrete løsningene kan hjelpe oss. Det blir veldig spennende å jobbe med dette feltet fremover, sier Jensen.

Overvåkning 

Kristin Halvorsen er direktør i CICERO senter for klimaforskning, og ledet debatten i Arendal.

– Droner er en ny måte å samle inn informasjon på, og jeg er sikker på at de kan lære oss mer om hvordan forurensning og vær oppfører seg, sier Halvorsen.

Hun forklarer at CICERO samarbeider med andre for å få et komplett bilde for hvordan klimaendringer skjer og hvordan ulike typer utslipp påvirker hverandre.

– I den sammenhengen kan det være interessant for oss også å koble oss på forskning som benytter seg av droneteknologi. Droner kan også være en del av å overvåke utslipp, og det er et kjernepunkt når det gjelder å kontrollere at land følger opp sine forpliktelser fra klima- og miljøavtaler, sier den tidligere SV-lederen.

Hun poengterer at samarbeid mellom bransjene er viktig for å få best mulige resultater så fort som mulig.

– Min kunnskap om droner er begrenset, og det er bare de som holder på med droner som kan belære meg om det. Derfor er det veldig viktig at vi kjenner til hverandre. Utviklingen går enormt raskt, og da blir det fort slik at folk sitter i sine bobler, med sine spesialiteter, og ikke tenker tilstrekkelig på samarbeid. Da kan vi gå glipp av noen gode muligheter, sier Halvorsen.