Årsmøte 2017 – Valgkomiteens innstilling er klar

Skal du på vårt årsmøte 23. mars? Valgkomiteens innstilling er nå tilgjengelig via din medlemsside. Alle relevante dokumenter (innkalling mm) blir lagt ut på din medlemsside og vil være tilgjengelig senest 1 uke før årsmøte. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i (info@uasnorway.no) hende senest 2 uker før årsmøtet.
Innlegg: Dan Richard Isdahl-Engh