Forfatter: Ole Dag Kvamme

Israelske droner tar nattevakten

Sikkerhetsselskapet ADT Commercial i USA utvikler en patruljedrone med et israelsk selskap. Dronen skal erstatte vakter som tar runder i åpne kontorlokaler utenom åpningstid.

Kan vi stole på dronens GNSS-posisjon?

Sven Etzold i sveitsiske U-blox selger chiper som skal gi dronen din perfekt informasjon om posisjonen sin. Men kan du virkelig stole på at du får riktig posisjon?