PALMESUS: Kristiansands store strandfest Palmesus. Droner er populære på festivaler, og kan fly over scene og artister hvis de er involvert i opptaket og samtykker til droneflyvningen, men ikke over hodene på mennesker. – Ingen har fått tillatelse til å fly over folkemengder, sier Luftfartstilsynet.
Foto:Anders Martinsen

Ber folk rapportere om ulovlig festivalflygningForbudt å fly drone over folkemengder

Ingen flyr lovlig over folkemengder i sommer, sier Luftartstilsynet. Les og lær deg reglene for droneflyvning på festivaler.
Av Ole Dag Kvamme

Ser du en drone over folkemengden du står i på festival i sommer, så meld fra til politiet. Det er oppfordringen fra Luftfartstilsynet.

– Siden vi fikk det nye regelverket i 2021, har ennå ingen fått tillatelse til å fly over folkemengder, heller ikke på festivaler, sier inspektør Hans Petter Heimro i Luftfartstilsynet.

Festivalsommeren er over oss, og mange ønsker å få de kuleste dronebildene fra konserter og festivaler fra nord til sør.

Les også: Du kan bli straffet for medvirkning til ulovlige dronebilder

Les også: Luftartstilsynet varsler kontroll i åpen kategori

De minste i åpen kategori

– Jeg har inntrykk av at de fleste flyr i åpen kategori med droner under 250 gram. Disse trenger ikke søke så lenge de flyr på siden av folkemengden, sier Heimro.

Men de som søker om å fly tettere på folkemengden, eller ønsker å fly over folkemennesker med større droner må søke, og det koster rundt 15.000 kroner i gebyrer hos Luftfartstilsynet. I tillegg kommer betydelig med dokumentasjon og risikovurdering som må gjøres før du har en komlett søknad som kan vurderes.

GODKJENNER SØKNADER: – Vi gjør en vurdering utfra søkerens erfaring og kunnskap, operasjonsmanual og beregninger vedlagt i søknaden, sier fagansvarlig Hans Petter Heimro i Luftfartstilsynet. FOTO: Luftfartstilsynet

– Vi oppfordrer alle som vil fly på festivaler å sette seg godt inn i regelverket, og søke i god tid. For publikum gjelder det å følge med: Har du droner over hodet ditt, eller mistenker ulovlig flygning, så si fra til politiet, sier Heimro.

Hans Petter Heimro er fagansvarlig for godkjenningene. Hans vurderinger kan være nyttige både for de som skal fly og de som er tilskuere.

Rådene fra Heimro

For å ta det første først: Man kan ikke fly over folkemengder. Punktum. Ikke med lette droner, ikke med tunge droner. Man kan likevel søke om å gjøre det i spesifikk kategori, for å få de spektakulære bildene på festivalområder. Da må man ha tunge risikovurderinger i det som kalles SORA – Specific Operations Risk Assessment. Metoden er utviklet av European Union Aviation Safety Agency (EASA), og brukes for å vurdere risiko og sikkerhet ved dronebruke i ulike miljøer, tett befolkede områder og komplekse luftrom.

Ingen har fått en slik tillatelse siden innføringen i 2021, og dermed vil slik flygning være ulovlig.

Men man kan altså fly ved siden av, og det er her det blir litt komplisert. Lette droner under 250 gram har ikke begrensning i hvor langt unna folkemengder du er, så du kan være ganske nær, så lenge flygingen ikke utgjør en risiko for personene. Og som kjent er det alltid piloten som er ansvarlig og som må ta denne vurderingen.

Folkemengder er definert etter europeiske regler ut fra hvor enkelt det er å flytte seg hvis det kommer en drone deisende.

Lov å fly over bandet fra scenen

Droner kan altså ikke fly over folkemengder, det være seg like over hodet eller 50 meter over, fordi de kan falle ned og oppå folk som ikke kan verge seg. Dermed handler søknader stort sett om hvor tett på scenen eller folkemengden man likevel kan fly.

Lette droner fra 249 gram og nedover kan i åpen kategori fly over scenen, også om den er overbygget, og altså også over bandet som spiller. Det er vanlig høflighet å si fra til de som beveger seg på scenen. Til dette trenger du altså ikke tillatelse fra Luftfartstilsynet.

– Det er en fordel at folk på scenen ikke blir skremt av flygingen, sier Heimro.

Du er selvsagt ansvarlig hvis noe skulle gå galt, og er du direkte uaktsom kan du stilles strafferettslig til ansvar.

Siden lette droner ikke har uttrykte begrensninger på hvor nærme folkemengder man kan fly, kan disse også fly like bortenfor folkemengdene – så lenge de tar hensyn.

Selv om kvaliteten på bildene fra kameraer montert på droner under 250 gram i åpen kategori har blitt veldig bra, er det fortsatt noen som ønsker bedre kvalitet. Dermed vil man gjerne ha en større droner. I åpen kategori kan du fly droner i A2 med droner inntil 4 kilo, hvis den er C2-merket. Da har du en begrensning på 30 meter horisontalt fra folk. Om dronen har sakte-modus, og kan bevege seg maksimalt tre meter sekundet, kan du gå ned til 5 meters høyde, og da 5 meter horisontalt fra menneskemengdene – altså ganske nært.

Får du bildene du trenger da, trenger du altså ikke søke.

En søknad for lengre tidsrom

Men så er det slik at mange vil enda tettere på med bedre kamera. Da må du over i spesifikk kategori, og søke for den type flygning. Det betyr ikke at du må søke på hver enkelt festival eller middelalderspel du skal filme, men du må søke for flygningen du skal bedrive i et gitt tidsrom, og det må spesifiseres nok til at Luftfartstilsynet kan behandle den.

Da er vi tilbake i spesifikk kategori. Hvor tett du kommer vertikalt og horisontalt er opp til hvor god søknad du har, og hvor mye erfaring du kan vise til.

– Vi gjør en vurdering utfra søkerens erfaring og kunnskap, operasjonsmanual og beregninger vedlagt i søknaden, sier Hans Petter Heimro.

Han sier det i snitt går ti timer per søknad, og med en pålagt timepris koster en slik søknad gjerne rundt 15.000 kroner å behandle. I tillegg kommer årsgebyr for spesifikk kategorien som for 2024 er 29.600,-. Du kan lese mer om alle gebyrer for droner i gebyrforskriften her

– Det er gjerne behov for mye veiledning før vi er i mål, sier Heimro.