SLIK BERØRES OSLO: Luftfartstilsynet foreslår å erstatte søknadssonen rundt Oslo lufthavn (ringen i midten) med hele kontrollsonen. Her må man søke og betale for å fly. Se kart over alle 20 soner i saken.
Foto:Faksimile Safetofly

Flyr du drone i kontrollsonen?Luftfartstilsynet vil kreve søknad hver gang du skal fly

Luftfartstilsynet vil innføre droneforbud i hele kontrollsonen rundt Norges 20 største flyplasser. Se hvordan forslaget kan ramme din dronebruk.
Ole Dag Kvamme

Luftfartstilsynet har som Dronemagasinet har skrevet om tidligere foreslått å utvide den søknadspliktige 5-kilometerssonen rundt de 20 største flyplassene fra dagens radius på 5 kilometer, til hele kontrollsonen. Mindre flyplasser beholder 5-kilometersonen i følge høringsforslaget som nå er ute. Frist for å svare er 14 juni.

Vi kaller det ikke forbudssoner. Det handler om å søke så vi vet hvem som flyr. Vi får tilbake kontrollen over luftrommet, sier Avinor-kilde til Dronemagasinet. For å kunne fly i disse områdene må du bruke Ninox som leveres fra Avinor. Ny versjon av Ninox er ventet innført i høsten av høsten 2025, men ikke fult ut tatt i bruk før slutten av 2025.

Les også: Berører områder med 1,1 millioner nordmenn

Les også: Foreslår faste åpningstider og betaling

Les også: Advarer: Forslaget skaper lovbrytere fra dag én

Vår presentasjon bygger på kartene Avinor bruker selv. De finner du her.

Forslaget som er ute til høring, finner du her:

Blar du ned siden, finner du landsoversikt over alle lufthavner som i dag har etablerte kontrollsoner, hvor 5-kilometersgrensen vil bli erstattet av kontrollsonen.

Ta kontakt med journalisten, hvis du har tips i denne saken.

Fakta

Av 45 norske flyplasser har de 20 største bemannede tårn med aktive kontrollsoner, kalt kontrollert luftrom. Her har tårnet aktiv styring og kontroll gjennom Automatic Traffic Control (ATC), eller ATS – Automatisk trafikkstyring.

På de mindre flyplassene gir egen eller fjernstyrt tårntjeneste mindre, lokal flygeinformasjonstjeneste  gjennom systemet Aerodrome Flight Information Service (AFIS).

Her tar pilotene egne beslutninger basert på tilgjengelig informasjon, mens piloter ved ATC-kontrollerte lufthavner følger klareringer og instruksjoner gitt av flygekontrolltjenesten.

Ved AFIS-lufthavnene foreslås å opprettholde dagens forbud mot å fly innen 5 kilometers radius fra lufthavn uten tillatelse.

Avinor Flysikring AS håndterer sonene på de fleste norske lufthavner, unntatt ved Kjevik og Vigra, hvor  spanske Saerco leverer flygekontrolltjenester. De blir også pålagt å følge de nye reglene, men må utvikle prosedyrer for å håndtere dette lokalt da de ikke har Ninox i bruk i dag.

På de rundt 26 litt mindre flyplassene, som ikke har aktiv kontroll av luftrommet, vil 5-kilometersgrensen fortsatt gjelde.

Regelendringen som kan komme

Ninox er gratis nå, men blir altså betalingstjeneste fra neste år. Dronemagasinet har ikke fått svar på hvor mye det vil koste, eller beregninger på utgifter. Luftfartstilsynet forholder seg vanligvis til at satsene skal speile kostnadene.

I dag er det ikke tillatt å fly ubemannede luftfartøy (for eksempel droner) nærmere enn 5 kilometer fra en lufthavn, uten tillatelse fra den lokale lufttrafikktjenesten gjennom Ninox eller ved kontakt direkte med lufttrafikktjenesten på telefon eller mail.

Regelen skal trygge sikkerheten for både bemannede og ubemannede luftfartøy ved å unngå potensielle kollisjoner nær lufthavner. Med det nye forslaget kreves tillatelse for å fly med ubemannede luftfartøy i hele kontrollsonen tilknyttet en lufthavn. Sonene strekker seg over store områder og berører et stort antall mennesker.

I for eksempel Kristiansands tilfelle dekker kontrollsonen rundt 650 kvadratkilometer. Kristiansand kommune selv er på 277 kvadratkilometer. En endring i dronereglene som omfatter hele kontrollsonen vil i tilfellet på Kjevik omfattet at flyvning til Søgne, Vennesla, nesten til Lillesand blir forbud med mindre du har tillatelse fra lufttrafikktjenesten.

Frislipp i 2018

I 2018 kom nye droneforskrifter i Norge. I området hvor tårnene har kontroll over luftfarten i sine åpningstider, fikk dronene fly fritt, så lenge man holdt seg unna 5 kilometers radius fra tårnet uten søknad.

Avgjørelsen var et kompromiss, mens Avinor Flysikring egentlig ønsket å ha søknad og kontroll i hele kontrollsonen.

Med den foreslått regelendringen kan Avinor Flysikring  få gjennomslag for at enhver flygning fra bakken opp til rundt 3000 fot skal klareres med tårnet på de store flyplassene. Men det kan være mange utfordringer på veien dit. Forslaget er kontroversielt fordi Avinor Flysikring på sin side ikke i dag har et tilbud til ubemammet sektor i det tidsrom som lufttrafikktjenesten er stengt, noe som gjør at luftrommet i den samme kontrollsonen de ønsker å ha kontroll på blir stengt for all dronetrafikk.

Kilder i Avinor Flysikring vil at Luftfartstilsynet også skal innføre samme regelverket på de om lag 30 mindre flyplassene også i sine informasjonssoner – men har foreløpig ikke fått gjennomslag her.

Dronemagasinet viser dermed her hvordan søknads/forbudssonen slår inn for de 20 store flyplassene med bemannet tårn og aktive kontrollsoner.

Gardermoen

Gardermoen

Dagens “forbudssone” med søknadsplikt er innenfor 5-kilometersradiusen merket i rød ring.

Fra nyttår kan den bli erstattet av kontrollsonen innenfor den blå, stiplede linjen, i Luftfartstilsynets forslag.

Den søknadspliktige sonen vil strekke seg over flere kommuner, og dekke et stort befolkningsområde.

Torp og Rygge

Her ser du Sandefjord og Rygge. Med sine stiplede blå linjer strekker kontrollsonen seg fra Moss til  nær Fredrikstad sentrum på østsiden av Oslofjorden. På vestsiden vil sonen strekke seg fra Åsgårdsstrand i Nord til Larvik i sør.

Sandefjord og Rygge flyplasser

Kristiansand

Dronepiloter i Kristiansand blir sterkt berørt av forslaget. Den store befolkningskonsentrasjonen rundt sentrum og største friluftsområdene rundt Kristiansand og kommunene rundt får forbud mot droner uten søknader.

Området dekker løselig angitt 800 kvadratkilometer, som er nesten dobbelt så mye som Oslo by, eller på størrelse med New York City.

Kjevik og Kristiansand

 

Stavanger

Fra Randaberg og nesten sør til Bryne medfører den utvidede sonen stor betydning for dronebrukere rundt Stavanger.

Stavanger

 

Haugesund

I Haugesund rammer utvidelsen først og fremst alle som vil fly på Karmøy.

 

Bergen

Rundt Bergen vil den utvidede søknadssonen ikke gjelde Fløien og Vidden over sentrum. Men som kartet viser, vil det gjelde store deler av øygarden utenfor.

Bergen

Ålesund

I Ålesund går kontrollsonen fra Fjørtofta i nord, til Hareidlandet i sør.

Ålesund, Vigra

 

Røros

Røros

 

Kristiansund

Molde lufthavn er ikke blant Avinors kontrollerte flyplasser, men tilhører de mindre, som er kontrollert enklere AFIS-tjeneste. Her tilbys trafikkinformasjon til flygende trafikk uten nødvendigvis å kunne gi aktiv flygekontroll eller klareringer slik man finner i kontrollerte luftrom.

Kristiansund har derimot kontrollert luftrom, og den utvidede forbudssonen sørger for store områder fra Tustna ned til Averøya blir stengt.

Kristiansund

 

Ørlandet

Ørlandet

Trondheim, Værnes

Kontrollsonen for Værnes strekker seg nesten helt inn til Trondheim sentrum

Værnes, Trondheim

 

Bodø

Fra Værnes må vi helt til Bodø før neste kontrollerte luftrom. Her vil det bli forbudt å filme i øygruppen Bliksvær ute i havet uten tillatelse. Det samme gjelder det meste av Landegode. På landsiden er det verdt å merke seg at Saltstraumen blir forbudt område uten betalt Ninox-tjeneste.

Bodø

 

Evenes

Rundt Harstad/Narvik lufthavn på Evenes vil halve Ballangen og halve Tjeldøya bli forbudt område. Forbudssonen vil gjelde helt nord i Fauskevågen.

Evenes

Andenes

Lofoten slipper utvidede restriksjoner, mens Andøya flyplass i Vesterålen får det. Her ligger imidlertid det meste av kontrollsonen ute i sjøen.

Nordlige Andøya med Høgtinden, Sverigetinden, Arnipa og Trolldalsheia kommer i kontrollsonen?

Andøya

 

Bardufoss

Bare noen kilometer øst for Andøya ligger Bardufoss lufthavn. Store områder fra Finnsnes, Solbergfjorden, Sørreisa og øst til Øverbygd kan bli betalingssone.

Bardufoss

 

Tromsø lufthavn

Tromsø by har allerede byen innlemmet i 5 kilometersradiusen fra flyplassen. Men kartet viser at områder fra Kvalsundet, Grøtsundet og sør til Straumsfjorden blir berørt.

Tromsø

Alta

Alta

 

Lakselv

Lakselv

 

Kirkenes

Kirkenes