STORE OMRÅDER: Rundt 1,1 millioner nordmenn bor i de nye områdene som vil kreve tillatelse for å fly drone. Det lyseblå området viser befolkningstetthet innenfor den blå skraverte kontrollsonen som kan bli gjeldende fra 01.01.2025.

1,1 millioner nordmenn berørt av nye droneregler

Luftfartstilsynet ønsker å endre droneregler rundt flyplasser. Det kan endre hverdagen for 1.1 millioner nordmenn hvis de flyr droner
Ole Dag Kvamme

Dagens forbudssoner for de 20 største flyplassene i Norge dekker 2400 kvadratkilometer, fra bakken opp til 120 meters høyde.

Luftfartstilsynet ønsker fra neste år å utvide forbudssonen fra 5-kilometersgrensen rundt flyplassen til hele kontrollsonen på de 20 største flyplassene i Norge.  Avinor har ikke beregnet konsekvensene av utvidelsen med omfanget av størrelsen på området. Men våre beregninger viser at arealet tidobles til nærmere 20.700 kvadratkilometer.

Mens rundt 370.000 mennesker bor i dagens forbudssoner, stiger antallet til rundt 1,1 millioner mennesker med nye soner.

Bare i Bergen omfatter kontrollsonen områder med 186.000 mennesker.

Les også: Se alle tjue kontrollsonene forslaget gjelder

Les også: Foreslår faste åpningstider og betaling

Les også: Advarer: Forslaget skaper lovbrytere fra dag én

Mange blir berørt hvis Luftfartstilsynet høring blir vedtatt slik den i dag er presentert. Kartet viser nåværende 5KM sone på 20 flyplasser og illustrasjonen til venstre viser hele kontrollsonen som kan bli omfattet av nye droneregler.

Hvis også de rundt 30 mindre lufthavnene innlemmes med sine informasjonssoner, vil arealet flerdobles.

Se listen over utvidelsen over alle de tjue største flyplassene lenger nede i saken.

Mens rundt 370.000 mennesker i dag bor i områdene som hører til 5-kilometersgrensene til disse tjue største flyplassene i Norge, øker antallet med rundt 750.000 mennesker når man ser videre til hele kontrollsonen. Altså bor rundt 1,1 millioner mennesker i kontrollsonene.

Fakta

Luftfartstilsynet foreslår å erstatte forbudssonen på fem kilometers radius rundt de 20 største flyplassene med forbud i hele kontrollsonen.

Dronemagasinet ser i flere artikler på konsekvensene av forslaget, som nå er til høring.

Forslaget innebærer to sett av regler: De mindre flyplassene, rundt 30 i tallet, vil beholde forbudssonen på 5 kilometer.

I alle vil det bli innført betalingstjeneste for å søke om å fly gjennom Ninox.

Dronemagasinet har derfor hentet inn tallene fra Safetofly.no, og sammenlignet dem med andre geotekniske kart-data, ut fra koordinater fra Avinors kart.

 

Todelt Norge – ulike droneregler over hele landet

Luftfartstilsynet har ute en høring om utvidelse av dagens forbud mot å fly ubemannede fartøyer i en radius av 5 kilometer til flyplassene uten klarering. Tilsynet foreslår altså å endre dette på de 20 største flyplassene i Norge, slik at man må betale for tilgangen til luftrommet gjennom Ninox.

1,1 MILLIONER: Befolkningskonsentrasjonen er stor rundt norske flyplasser. Arealet blir tidoblet ved å skrote 5-kilometersgrensen og erstatte den med kontrollsonen. Denne tabellen viser at 373.000 nordmenn bor i det dagens 5-kilometersgrense, mens rundt 750.000 flere blir berørt ved utvidelsen. Altså bor rundt drøye 1,1 millioner nordmenn i områdene som hører til kontrollsonene.

Man får dermed en todeling av regelverket, fordi mindre flyplasser etter forslaget skal beholde 5-kilometersgrensen.

 

GJELDER MANGE: Her kan du se hvor mange mennesker som bor i 5-kilometerssonen, og hvor mange som bor i kontrollsonen, og hvor mange dette er til sammen.

 

Men også der må man i dag bruke Ninox for å fly, og også her vil det med regelendringen koste penger å søke om bruk av luftrommet når forskriften trer i kraft i 2025.

Avinor er i prosess for anskaffelse av ny versjon av Ninox. Det er ikke ventet at denne er tidligst på plass før høsten 2025, da med en gradvis innføring på landets flyplasser. Likevel legger Luftfartstilsynet opp i sitt forslag at endringen skal gjelde fra 01.01.2025, altså inntil  1 år før det er ventet at en digital løsning er etablert på alle landets flyplasser som blir omfattet av en eventuell endring i dronereglene rundt flyplassene.

Se hvem som øker mest

Luftfartstilsynet har ikke kommentert hvor mye det vil koste å søke og få tillatelse for å fly drone hvis forslaget blir innført.

Vi har laget en oversikt over arealøkningen, også i prosent. Vi har rangert dem ut fra den største endringen.

Ørlandet flyplass er på topp, som har en enorm økning i størrelsen, men  hvor mye av kontrollsonen vil bli liggende ute i havet.

 

Økning flyplasser
Nr. Flyplass Fra (km²) Til (km²) Økning (%)
1 Ørlandet 110.9 1926.3 1636.97
2 Andenes Andøya 151.7 1780.7 1073.83
3 Lakselv Banak 115.1 1645.0 1329.19
4 Tromsø 111.9 1507.5 1247.18
5 Kirkenes 110.8 1300.9 1074.10
6 Bardufoss 117.4 1167.5 894.46
7 Alta 109.2 1149.8 952.93
8 Kristiansund Kvernberget 106.8 1102.5 932.30
9 Røros 102.5 1023.6 898.63
10 Haugesund 112.2 1023.3 812.03
11 Ålesund Vigra 110.4 831.8 653.44
12 Narvik Evenes 127.4 839.8 559.18
13 Bergen Flesland 134.2 768.5 472.65
14 Bodø 142.7 749.0 424.88
15 Stavanger Sola 130.2 687.7 428.19
16 Sandefjord Torp 108.5 664.2 512.17
17 Rygge 78.2 622.6 696.16
18 Gardermoen 166.6 706.9 324.31
19 Kristiansand Kjevik 105.7 642.7 508.04
20 Trondheim Værnes 120.9 575.4 375.93