IKKE DØGNÅPENT: Luftfartstilsynet ønsker å skrote 5-kilometersgrensen og utvider søknadsplikten til hele kontrollsonen på de 20 største flyplassene, da vil åpningstidene bety mye. I dag er det 5KM (oransje) som gjelder, men innføres forslaget vil hele det røde området bli omfattet av droneforbudet.
Foto:Skjermdump: Safetofly.no

Luftfartstilsynets droneforslagAvinor kan innføre åpningstid og betalingsplikt

Med nye regler kan Avinor Flysikring AS få tidoblet områdene hvor de styrer dronetrafikken. Det statlige selskapet ønsker samtidig å innføre betalingsløsninger og åpningstider. Det kan få store konsekvenser for dronebruken
Av Ole Dag Kvamme

Å sende opp droner i sentrale strøk, altså kontrollsonen rundt en flyplass er snart ingen gratis affære. I hvert fall hvis Luftfartstilsynet innfører nye regler fra 01.01.2025 som det foreslåes i ny høring som er ute nå. Da innføres  det trolig også betaling for å søke og fly i kontrollsonene – noe som vil omfatte et stort antall dronepiloter. Da må piloter punge ut for å fly i sentrale strøk av Norge – noe som frem til i dag har vært gratis.

Luftfartstilsynets planlagte nye regler gir Avinor Flysikring fra neste år kontrollen over droneflygingen i områder med 1,1 millioner mennesker. Inkludert 5-kilometersgrensen for også de 30 mindre flyplassene, berører overtakelsen langt flere mennesker.

Les også: Se alle tjue kontrollsonene forslaget gjelder

Les også: Forslaget berører 1,1 millioner nordmenn

Les også: Advarer: Forslaget skaper lovbrytere fra dag én

Dronepiloter må forholde seg til tårnenes åpningstider.

Kun de sju største flyplassene har døgnåpen tårntjeneste. De fleste andre lufthavner vil kun ha åpne flysoner halve døgnet, noe som med dagens regelverk i praksis betyr at droner ikke kan fly når tårnet er stengt.

Er tårnet stengt betyr det flynekt, ut fra forslaget til Luftfartstilsynet med mindre regelverket endres.

Fakta

Neste år ønsker Luftfartstilsynet forbud mot å fly droner uten betalt søknad. Avinor Flysikring AS styrer luftrommet.

Da må turister og andre dronepiloter forholde seg til åpningstidene i tårnet.

Dronemagasinet har laget oversikt over åpningstidene til så godt som alle norske lufthavner.

Luftfartstilsynet har foreslått å skrote søknadssonen for ubemannet luftfart i 5-kilometers-sonen rundt de 20 største flyplassene. Den blir erstattet med betalt søknad for flygning i hele kontrollsonen. Den er ti ganger større, og omfatter områder med rundt 1,1 millioner innbyggere.

De nærmere 30 andre, mindre lufthavnene i Norge beholder 5-kilometerssonen, men også den vil innføre betalt tjeneste.

“Ikke vårt forslag”

Dronemagasinet har stilt en rekke spørsmål til både Luftfartstilsynet og Avinor Flysikring AS, for å få rede på tankene og grunnlaget bak de nye foreslåtte dronereglene. Etter flere uker har vi ikke fått svar.

Avinor Flysikring har i intervju med Dronemagasinet tidligere uttalt at Ninox 2.0 vil være brukerfinansiert

En kilde i Avinor Flysikring er opptatt av at selskapet i sine åpningstider, skal kunne klarere flytrafikken fra bakken opp til rundt 3.000 fot.

Dra droneforskriften kom i 2018, fikk droner lov å fly fra 0 til 120 meter opp fra bakken i kontrollsoner, utenom 5-kilometerssonen. Med nye regler endres dette. Avinor Flysikring er fornøyd med at man fra  2025 vil “få tilbake” kontrollen over hele kontrollsonen.

Det bedyres at det ikke handler om forbud, men å ha oversikt, og kun nekte hvis man ser at kommersiell helikoptertrafikk eller politi- og redningshelikopter kommer i veien.

Dronemagasinet har etterspurt dokumentasjon på hvilken trafikkbelastning droner har medført i kontrollsonen (over 120 meter) og innenfor 5-kilomtersonen, og eventuell vurdering av risiko knyttet til dette. Dronemagsinet har ikke fått svar på denne henvendelsen fra verken Luftfartstilsynet eller Avinor.

Utenom åpningstidene har ikke Avinor Flysikring kontroll på flygingen, og da er det ordinære regler som gjelder: Da kan alle fly i kontrollsonene, hvis man har radiokontakt og kan kommunisere med andre.

Denne muligheten har ikke droner per i dag, og dette skal være årsaken til at Luftfartstilsynet velger å forby droner i kontrollsoner utenom åpningstidene til tårntjenestene hos Avinor Flysikring ved lufthavnene.

Kilder Dronemagsinet har vært i kontakt med mener at denne regelen fører til omfattende ulovlig flyvning utenom åpningstid da dagens regelverk ikke er tilpasset den faktiske bruken for ubemannet luftfart.

Nye regler – vil kreve betaling

Samtidig som Avinor ønsker å ta kontrollen over store deler av luftrommet for droneflygere og innfører betaling, stenger altså nye regler luftrommet for mange.

Du er nemlig avhengig av at Avinor Flysikring har bemanning på tårnene for å holde Ninox åpent – så du kan søke om å fly. Er det ikke bemanning i tårnet vil ikke forespørsel om bruk av luftrom som gjøres i dag lokalt bli håndtert.

Mens de sju største flyplassene i Norge ventelig vil ha døgnåpen Ninox, vil de tretten mindre bare ha åpent drøyt halvparten av tiden.

Kontrollsonen til flyplasser som Rygge blir åpen 47 prosent av døgnet. Kjevik i Kristiansand har en 650 kvadratkilometer stor kontrollsone, som vil være åpen 71 prosent av døgnet, men ingen av disse flyplassene har i dag Ninox tilgjengelig for dronebrukere. Heller ikke Vigra som også drives av Spanske Saerco har Ninox tilgjengelig for dronebrukere.

Kontrollsonen rundt Røros vil bare være åpen for droneflyging en tredel av døgnet.

Kilder i Avinor Flysikring sier til Dronemagasinet at man bør vurdere om en sentral godkjenning av forespørselser fra Ninox kan håndteres, evt vurdere om det kan legges til tjenester som Remote Towers for å sikre at brukere av ubemannet luftfart kan bruke Ninox døgnet rundt på sikt.

To regler for droneflyvning 

Blir dagens 5-kilometerssonen skrotet rundt de største flyplassene, vil det i følge forslaget blir innføret en todelt løsning: De 20 største vil ha søknadsplikt i den ti ganger større kontrollsonen. De mindre beholder 5-kilometers grensen.

Skal du fly her må du I alle tilfeller bruke Ninox-portalen, og det skal koste.

Får Avinor det som de ønsker vil det på sikt trolig bli søknadsplikt og betalingskrav ved nærmere 50 lufthavner i Norge.

Variere veldig

En utfordring for dronebrukere er at Ninox-portalen i dag altså kun tillater flyvning når tårntjenester har åpent. Og dét varierer voldsomt.

Mens de sju største flyplassene i Norge har døgnåpne tårntjenester, har de tretten neste på listen bare åpent drøyt halve døgnet. Det skaper store utfordringer for en bransje som ofte utnytter perioder på året med lange perioder med lys, eller ønske om tilgang på luftrom på kort varsel.

Dronemagasinet har kartlagt åpningstidene på et stort antall flyplasser i Norge. Som oversikten viser varierer åpningstiden mye. Det skaper store utfordringer hvis du skal følge dagens regelverk. Mer utfordrerende kan det bli i fremtiden hvis kontrollsonen altså utvides og omfanget av personer som blir omfattet av et droneforbud blir innført.

Denne første oversikten viser de tjue største flyplassene.

 

Flyplass Timer i uka Prosent Ukedager Lørdag Søndag
Bergen/Flesland 168 100 Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen
Bodø 168 100 Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen
Gardermoen 168 100 Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen
Stavanger 168 100 Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen
Tromsø 168 100 Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen
Trondheim/Værnes 168 100 Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen
Evenes/Narvik 168 100 Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen
Andøya 102 61 0310 – 2030 0745 – 1545 0950 – 1630 / 1935 – 2030
Haugesund 109 65 0420 – 2000 0500 – 2000 0600 – 2130
Kirkenes/Høybuktmoen 125 74 0230 – 2305 0800 – 1450 0800 – 2305
Kristiansand 119 71 0410 – 2115 0410 – 2010 0410 – 2115
Kristiansund/Kvernberget 102 61 0415 – 2100 0800 – 1500 1000 – 2100
Lakselv/Banak 89 53 0430 – 1900 / 2030 0740 – 1130 0930 – 1900
Ørlandet 33 19 0700 – 1330 Stengt Stengt
Alta 107 63 0330 – 2100 0800 – 1400 0800 – 2100
Bardufoss 103 61 0430 – 2030 0430 – 1340 0750 – 2130
Rygge 79 47 Ulike åpningstider i ulike uker Se note Se note
Røros 55 33 0420 – 1250 / 1610 – 1710 Stengt 1000 – 1710
Sandefjord/Torp 119 71 Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen
Ålesund/Vigra 123 73 Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen

 

Eller vi kan bare vise dem sånn

Flyplass Timer/uken Prosent
Bergen/Flesland 168 100
Bodø 168 100
Gardermoen 168 100
Stavanger 168 100
Tromsø 168 100
Trondheim/Værnes 168 100
Evenes/Narvik 168 100
Andøya 102 61
Haugesund 109 65
Kirkenes/Høybuktmoen 125 74
Kristiansand 119 71
Kristiansund/Kvernberget 102 61
Lakselv/Banak 89 53
Ørlandet 33 19
Alta 107 63
Bardufoss 103 61
Rygge 79 47
Røros 55 33
Sandefjord/Torp 119 71
Ålesund/Vigra 123 73
Snitt 122 73