Slik ser det ut når blodprøvene tar luftveien til Trondheim fra Røros.

Flyr snart blodprøver i Sverige:Aviant henter 6,2 millioner til frakt av blodprøver med drone

Droneselskapet Aviant har bare eksistert i litt over et år, men er kommet langt med dronefrakt innenfor helsevesenet. Snart flyr de blodprøver i to kommuner i Sverige.
Jan Frantzen

– Hard is good. Hvis man får til noe som er vanskelig, så har man fått et konkurransefortrinn, sier Aviant-gründerne, og oppsummerer med det litt av tilnærmingen til det Trondheim-baserte droneselskapet. Og kanskje litt av årsaken til at de er kommet langt innen dronelogistikk, på svært kort tid.

Selskapet har en kontrakt med St. Olavs hospital om å fly medisinsk materiale mellom sykehusene på Røros og i Trondheim, etter å ha gjennomført et omfattende testprosjekt på strekningen. I tillegg har Aviant to lignende avtaler i kommunene Jämtland og Västerbotten i Sverige.

Se hele saken her:

Drømmeprosjekt

Dronenytt er på Gründerbrakka i Trondheim, hvor Aviant har sin base. Selskapet ble etablert i fjor høst av tre sivilingeniører-studenter fra NTNU, og har vakt oppsikt med sin hurtige fremgang.

Totalt er det nå ti ansatte i Aviant, og siden Dronenytts besøk i sommer har selskapet hentet 6,2 millioner kroner i frisk kapital, i form av 3,5 millioner kroner fra private investorer og støtte fra Innovasjon Norge på 2,7 millioner kroner. Pengene skal hovedsakelig brukes til utvidelse av teamet og utvikling av ny teknologi. Selskapet har tidligere fått tildelt 1,5 millioner kroner fra innovasjon Norge og én million fra Forskningsrådet til sitt prosjekt.

Gründerne møttes under utveksling ved Massachusetts Institute of Technology i USA, og så fort et potensial innen dronelogistikk. Etter hvert satte de fokus på medisinsk utstyr og blodprøver.

– Da vi så at Google begynte å gjøre droneleveringer, skjønte vi at dette er mulig å gjennomføre. Siden vi alle har lang teknisk erfaring, tenkte vi at dette var et drømmeprosjekt. Da vi så på transportmarkedet fant vi et prosjekt med Oslo Universitetssykehus, hvor de hadde fått støtte fra Forskningsrådet til frakt av medisinsk materiale, og tenkte at her er det utvilsomt et behov i markedet, forteller daglig leder Lars Erik Fagernæs.

Gammeldags

Gründerne kontaktet deretter ulike helseaktører i Trøndelag for å undersøke problemstillingene rundt frakt av blodprøver.

– Da fikk vi avdekket at dagens løsning er veldig gammeldags, basert på biler og manuelt arbeid. Vi skjønte at det var et potensial, sier Fagernæs.

Med en sykehussjef på Røros som var åpen for teknologien, var strekningen Røros-Trondheim umiddelbart attraktiv. Et testprosjekt ble påbegynt, og mange flyvninger har gått mellom de to sykehusene det siste året.

Strekningen mellom Røros og Trondheim er 120 kilometer, og det betyr noen utfordringer når det gjelder det regulative.

– Det var en stor jobb. Vi startet på null, og måtte skrive en stor operasjonsmanual med mange prosedyrer og sikkerhetsrutiner. Men Luftfartstilsynet er veldig positive overfor innovasjon, spesielt til samfunnsnyttige prosjekter. Vi fikk veldig god støtte derfra, og de var positive – så lenge vi gjorde ordentlig arbeid, forteller operasjonsansvarlig Herman Øie Kolden.

Og sikkerhet er, som alltid, et avgjørende element i forbindelse med droneoperasjoner.

– Det er en del utfordringer. Den første vi møtte på var dette med å holde seg under 120 meter. Terrenget går mye opp og ned, og det gjør at baneplanlegging er en stor del av arbeidet vi gjør, sier Kolden.

Modifiserer drone

Aviant har i dag tre droner, og har bestilt ytterligere tre. Selskapet bruker en VTOL-drone med vingespenn på 2,6 meter. Den har en hastighet på opptil 100 km/t og en rekkevidde på cirka 160 kilometer. Med nåværende batterikapasitet kan det fraktes en payload på opptil en kilo. Totalt veier dronen cirka 13 kilo med batterier.

– Dronen kombinerer egenskapene til kvadrokoptere og fixed wing-droner. Fordelen med kvadrokopter er at du kan ta av og lande hvor du vil, mens for resten av flyvningen har du alle fordelene med en fixed wing-drone, forteller teknisk leder Bernhard Paus Græsdal.

Aviant kjøper droner fra en kinesisk produsent, og bytter ut deler av elektronikken. Fagernæs sier de i prinsippet ikke har noe ønske om å bygge egne droner.

– Vi velger å ikke bygge dronene fra bunn, ettersom målet vårt er å levere tjenesten til sykehusene. Vi fokuserer på medisinsk frakt nå, og så er det mulig vi vil se på andre typer transport etter hvert, sier han.

Samarbeider gjerne

Aktører som Dronebud Solutions og Airlift Solutions har også prosjekter med frakt av blodprøver og medisinsk utstyr, og Fagernæs ser muligheter for samarbeid mellom de nasjonale droneselskapene.

– Dette er et verdensmesterskap, ikke et norgesmesterskap. Vi må stå sammen for å kunne gi løsningen til sykehusene, og faktisk komme i drift, sier han.

Aviant-sjefen ser også for muligheter hos aktører som Posten, som viser interesse for ny teknologi.

– Det er helt klart et behov for tjenesten vår. Vi har tre betalende kontrakter, og vi har fått henvendelser fra åtte andre selskaper som er interesserte i å teste dronetransport. Det eneste som holder oss igjen er personell og kapasitet, sier Fagernæs.

Han forteller til Dronemagasinet at Aviant regner med å frakte blodprøver i Jämtland og Västerbotten i løpet av november.