Avinor gir oss flyforbud

Torsdag instruerte Avinor sine flyveledere om å nekte RPAS operatører å fly nærmere enn 5 km fra flyplasser i hele Norge.

– Dette finner vi oss ikke, dette betyr i praksis flyforbud for mange planlagte RPAS operasjoner. Om nødvendig tar vi denne saken til retten hvis ikke Avinor finner en snarlig løsning i saken, sier Dan Ricahrd Isdahl-Engh, styreleder i UAS Norway.

 

Se også NRK.no: http://www.nrk.no/norge/droneflygere-raser-mot-flyforbud-1.12752547

 

Avinor: Gir kommersielle RPAS operatører flyforbud

Luftfartstilsynet: – Det er ikke ønskelig med et forbud og det er heller ikke det som står i forskriften.

Fredags ettermiddag ringte vi Luftfartstilsynet, operativ direktør Einar Schølberg var tydelig etter at Avinor har i praksis stengt luftrommet innenfor 5 km fra flyplasser.
– Avinor forholder seg til regelverket som gjelder, jeg kan ikke diktere dem, det er Avinor som administrerer luftrommet på en radius av 5 km som det står i forskriften. Intensjonen er helt klart.
Vi skal sørge for god flysikkerhet og at en RPAS ikke kommer inn i det kontrollerte luftrommet uten at Avinor vet om det. De vil vel antageligvis lage en prosedyre for hvordan de skal håndtere det.
Det er ikke ønskelig med et forbud og det er heller ikke det som står i forskriften, understreker Schølberg.

Kom Avinors tolkning av regelverket som en overraskelse for dere?
– Det vil jeg ikke kommentere. Regelverket har vært ute på høring og alle som har vært på listen over mottakere har hatt god tid til å gå gjennom utkastet.

I følge fungerende beredskapsvakt, Ira Schaug-Pettersen i Luftfartstilsynet, er det avtalt et møte mellom Luftfartstilsynet og Avinor i Bodø til uken.

– Jeg kan ikke gi deg noe konkret tidspunkt. Det er avtalt et møte med Avinor om retningslinjene. Jeg vet at det skal være dialog mellom partene i forbindelse med en drone-konferanse til uken i Bodø. Da håper vi at man kan se nærmere på saken.

Hvordan vil Luftfartstilsynet bidra til å løse denne saken?
– Dette tar vi på alvor, men vi ser ikke muligheten til å forandre regelverket på nåværende tidspunkt. Avinor forstår regelverket og retningslinjene for å håndtere det. Vi håper at møter med dem vil bidra til å løse saken.

Styreleder i UAS Norway, Dan Richard Isdahl-Engh er svært tydelig i sin kritikk.

– Dette kan vi ikke akseptere. I praksis gir man en hel bransje med profesjonelle flyforbud i dette området. Det har vært operert innenfor luftrommet tidligere, det har ikke vært en risikoendring siden regelverket kom på plass 01.01.2016. Nå må partene sette seg sammen og finne en løsning. Dette oppfatter vi som sterkt konkurransehemmende da de ikke lengre kan konkurrere på de samme premisser som bemannede helikopter. Vi oppfatter det som om Avinor favoriserer et bestemt type luftfartøy uten å kjenne til den reelle riskoforskjellen. Vi i UAS Norway vil alltid ha en dør åpen for Avinor – nå venter vi på invitasjon fra dem så vi kan bidra til at de får et reelt bilde av den faktiske risikoeksponeringen som de profesjonelle RPAS operatører utgjør.

 

– Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å dokumentere økonomiske tap som de måtte få som en konsekvens av Avinors praksis. Vi har i løpet av ettermiddagen søkt hjelp hos eksperter på luftfartsrett for å kunne sørge for at denne saken får en så rask løsning som mulig. Vi vil også vurdere å fremme krav mot Avinor. Slik saken står i dag er det ikke unaturlig at vi vil gå rettens vei for å få en bruksrett i luftrommet – altså like konkurransebetingelser som annen luftfart, men først og fremst håper vi nå at Avinor ser hvor galt dette er, og at de nå kontakter oss for å finne en løsning i saken, avslutter styreleder Dan Richard Isdahl-Engh.