Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss på scenen under UNC2021
Foto:UAS Norway

Stor dronesatsning hos Avinor – nasjonalt droneprogram lansert på UNC2021

Avinor satser nå tungt på droner, og planlegger å bruke penger på tre konkrete programmer for styring av drift og luftrom, fortalte Avinors ledelse torsdag på dronekonferansen på Sola.
Ole Dag Kvamme

Avinor ønsker å kjøpe droner selv, kjøpe «vertiporter» for sikker droneflyging utenom de store flyplassene – men ikke minst: vil kjøpe detekteringssystemer for å få kontroll på innflygingen på Gardermoen.

– 30. august måtte vi stenge Oslo lufthavn noen timer på grunn av en hendelse. Vi har registrert hundre tilfeller som er anmeldt de siste årene i innflygningssonene på de store flyplassene. Det er problematisk. Vi må ha oversikt over sånne ting, og må ha detekteringssystemer på de store flyplassene, sa sa administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring AS, da han snakket til dronekonferansen på Sola torsdag.

CEO i Avinor Flysikring Anders Kirsebom presenterer på UNC2021. Foto: UAS Norway

– Vi registrerer en rivende utvikling i et noe uoversiktlig landskap. Vi ønsker få en sikker integrering av droner i luftrommet. Det må gjøres sammen med industrien, sa Kirsebom.

I første omgang vil Avinor presentere et ønske til bransjen i form av en RFI, Request for information, for å legge til rette for kjøp av detekteringssystem for i første omgang Gardemoen.

Vertiporter og egne droner

For det annet vurderer Avinor å handle såkalte vertiporter, som gjør det mulig med sikre landingsplasser for droner andre steder enn flyplassene.

For det tredje vurderer Avinor å handle droner til eget bruk, for å drive inspeksjon av alt fra egne gjerder til rullebaner.

Eget droneprogram

 

Avinor satser stort på droner, og har lagt satsingen inn i et eget droneprogram, fortalte Kirsebom.

Avinor drifter 43 lufthavner, og hadde i 2019, før pandemien, 12 milliarder kroner i driftsinntekter, og brukte 3 milliarder kroner på investeringer.

For å vise utviklingen, presenterte Avinors konsernsjef Abraham Foss hvordan covid-19 hadde rammet næringen og mulighetsrommet med disse plansjene:

Her ser man at passasjertrafikken for Avinor ramlet fra 54 millioner passasjerer årlig i 2019, til 20 millioner året etter.

Foss omtaler det som en alvorlig krise for Avinor, og sier at selskapet ser følgende vei ut av krisen.

 

Selv med et middels anslag er ikke Avinors trafikkmengde tilbake på 2019-sporet før 2024. Dette innebærer at det økonomiske handlingsrommet til Avinor er begrenset.

Likevel satser altså selskapet tungt på programmer og investeringer.

Konkrete aktiviteter

Per i dag har Avinor et UTM-system (Unmanned traffic management) på 17 av 44 flyplasser. Anders Kirsebom omtalte dette som et 1.0-system, som skal forbedres og utvikles, og brukes flere steder.

– Med systemet styrer vi trafikken inn og ut av flyplasser. Det handler om at dronepiloten kommuniserer med flygeledelsen i en digital plattform, i stedet for masse telefoner. I en 2.0-versjon, kan vi utvikle denne og innfri andre behov, sa Kirsebom.