Storsatsning på droner. 2022 kan bli året hvor Avinor virkelig ruller ut sitt droneprogram på flere av landets lufthavner. Hvilke oppgaver som kan utføres relatert til drift gjenstår å se, men Anders Kirsebom var tydelig på konsernets ønsker da han presenterte deler av planene på UNC2021 i november. Foto: Anders Martinsen

Avinor satser på droner – etterlyser leverandører

Avinor satser nå tungt på droner, og planlegger å bruke penger på tre konkrete programmer for styring av drift og luftrom, fortalte Avinors ledelse torsdag på dronekonferansen på Sola.
Ole Dag Kvamme

Avinor ønsker å kjøpe droner selv, kjøpe «vertiporter» for sikker droneflyging utenom de store flyplassene – men ikke minst: vil kjøpe detekteringssystemer for å få kontroll på innflygingen på Gardermoen.

– 30. august måtte vi stenge Oslo lufthavn noen timer på grunn av en hendelse. Vi har registrert hundre tilfeller som er anmeldt de siste årene i innflygningssonene på de store flyplassene. Det er problematisk. Vi må ha oversikt over sånne ting, og må ha detekteringssystemer på de store flyplassene, sa administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring AS, da han snakket til dronekonferansen på Sola i november under UNC2021.

– Vi registrerer en rivende utvikling i et noe uoversiktlig landskap. Vi ønsker få en sikker integrering av droner i luftrommet. Det må gjøres sammen med industrien, sa Kirsebom.

I første omgang vil Avinor presentere et ønske til bransjen i form av en RFI, Request for information, for å legge til rette for kjøp av detekteringssystem for i første omgang Gardemoen. I RFI`n som ble publisert oppsummerer Avinor følgende områder de ønsker utført:

  • 34997000 Control, safety or signalling equipment for airports
  • 45316220 Installation of airport signalling equipment
  • 50210000 Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment
  • 63730000 Support services for air transport

Vertiporter og egne droner

For det annet vurderer Avinor å handle såkalte vertiporter, som gjør det mulig med sikre landingsplasser for droner andre steder enn flyplassene.

For det tredje vurderer Avinor å handle droner til eget bruk, for å drive inspeksjon av alt fra egne gjerder til rullebaner.

Eget droneprogram

Avinor satser stort på droner, og har lagt satsingen inn i et eget droneprogram, fortalte Kirsebom.

Skjermdump fra Avinors presentasjon på UNC2021

Avinor drifter 43 lufthavner, og hadde i 2019, før pandemien, 12 milliarder kroner i driftsinntekter, og brukte 3 milliarder kroner på investeringer.

For å vise utviklingen, presenterte Avinors konsernsjef Abraham Foss hvordan covid-19 hadde rammet næringen og mulighetsrommet med disse plansjene:

Skjermdump fra Avinors presentasjon på UNC2021

Her ser man at passasjertrafikken for Avinor ramlet fra 54 millioner passasjerer årlig i 2019, til 20 millioner året etter.

Foss omtaler det som en alvorlig krise for Avinor, og sier at selskapet ser følgende vei ut av krisen.

Skjermdump fra Avinors presentasjon på UNC2021

Selv med et middels anslag er ikke Avinors trafikkmengde tilbake på 2019-sporet før 2024. Dette innebærer at det økonomiske handlingsrommet til Avinor er begrenset.

Likevel satser altså selskapet tungt på programmer og investeringer.

Konkrete aktiviteter

Skjermdump fra Avinors presentasjon på UNC2021

 

Per i dag har Avinor et UTM-system (Unmanned traffic management) på 17 av 44 flyplasser. Anders Kirsebom omtalte dette som et 1.0-system, som skal forbedres og utvikles, og brukes flere steder.

– Med systemet styrer vi trafikken inn og ut av flyplasser. Det handler om at dronepiloten kommuniserer med flygeledelsen i en digital plattform, i stedet for masse telefoner. I en 2.0-versjon, kan vi utvikle denne og innfri andre behov, sa Kirsebom.