Foto:Avinor Flysikring

Axel Knutsen – Ny leder for droner hos Avinor Flysikring

Avinor Flysikring AS har i dag tilsatt første person som skal jobbe utelukkende med droner, Axel Knutsen.
UAS Norway

-Dronebransjen er i rask utvikling, og vi i Avinor Flysikring skal ta en tydelig del i dette. Rollen som droneansvarlig er et viktig ledd i dette, og vil ha ansvaret for å sikre at dronesektoren utvikles på en smidig måte, og harmoniseres med eksisterende luftfart. Vi er derfor glade for å kunne tilby Axel Knutsen stillingen, etter en grundig ansettelsesprosess, sier Tor-Øivind Skogseth.

Axel Knutsen kommer fra stillingen som Key Account Manager i Avinor Flysikring, men har jobbet med oppfølging mot droneindustrien siden desember 2017.

-Jeg er glad og ydmyk for at jeg får denne muligheten, og ser frem til å gå inn i stillingen som programleder for droner i Avinor Flysikring. I forhold til den konvensjonelle luftfarten, er droner på mange måter i startfasen, og vi forventer at industrien kommer til å vokse raskt. Avinor Flysikring skal være en synlig og tydelig aktør for dronebransjen fremover, og vi ønsker å legge til rette for at industrien skal kunne vokse.

Hva blir din viktigste oppgave fremover?

-Vårt samfunnsoppdrag er sikker og effektiv luftfart. For at dronebransjen skal kunne vokse, må vi tilrettelegge luftrommet og systemene slik at vi er klar for en ny industri, men det må skje på en sikker måte. Min viktigste oppgave fremover vil være å sørge for dette. Avinor Flysikring skal ha to perspektiver samtidig: sikkerhet og utvikling.