Espen Olsen fra UAS Norway flyr med en DJI Matrice 30 like ved sensorene til Dedrone på havnen i Sandnes under Security Summit 2022.
Foto:Hans O. Torgersen

Bildespesial fra Security Summit 2022

Noen av verdens mest anerkjente selskaper var med på Security Summit 2022 i Stavanger for å vise frem og demonstrere sine kapasiteter innenfor deteksjon og mottiltak på droner.
Hans O. Torgersen

Det er en sammensatt problemstilling å løse oppdraget med å både sikre god deteksjon av både dronen og piloten, erkjenner bransjen, som er tydelig på at de må samarbeide om den beste totalløsningen for kundene som har behov for luftromskontroll.

Utviklingen av tjenester rundt deteksjon og mottiltak går også i retning av at flere brukere av droner selv ønsker å sikre eget luftrom for å få bedre forståelse av hva som skjer rundt dem. Dette er spesielt aktuelt for selskaper som tilbyr fjernstyrte operasjoner og på sikt også drone-i-boks løsninger.

Dedrone sine sensorer hadde selvsagt ingen problemer med å finne dronen som Espen Olsen fra UAS Norway fløy med på kaien i Sandnes under Security Summit, men utstyret fant dronen når den var flere kilometer unna også. FOTO: HANS O. TORGERSEN

En representant fra Dedrone forklarer deltakerne op Security Summit 2022 hva de ser på skjermen, som var satt opp i en lagerbygning på havnen i Sandnes. Til høyre Anders Martinsen fra UAS Norway. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Slik ser et skjermbilde fra Dedrone sitt deteksjonssystem ut. Fra havnen i Sandnes. FOTO: HANS O. TORGERSEN

En DJI Matrice 30 drone fra UAS Norway i luften ved deteksjonssystemene til Dedrone. FOTO: HANS O. TORGERSEN

En optisk sensor fra Dedrone. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Kraftig vind, snø og frysende temperatur hindret ikke konferansedeltakerne fra å se nærmere på sensorene fra Dedrone. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Den danske leverandøren Lorenz Technology vise frem flyvende og kjørende droner som kan brukes til overvåking av store områder. Dronene kan operere både autonomt og fjernstyres fra hvor som helst i verden. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Kristian Skaarup fra Lorentz Technology forklarer hvordan den kjørende og flyvende dronen samarbeider. Han og deltakerne på Security Summit 2022 søkte tilflukt i en lagerbygning på havnen i Sandnes under demonstrasjonen. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Utstyr for å «skyte mot» og ta kontroll over en drone demonstreres på havnen i Sandnes. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Fra utstillingsområdet ved konferansesalen under Security Summit 2022, her en droneradar fra nederlandske Robin Radar Systems. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Dette er personlig dronedeteksjonsutstyr, WINGMAN 103, en intuitive RF drone detektor fra det danske firmaet Mydefense, ble vist frem ved konferansesalen under Security Summit 2022. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Security Summit var en lukket konferanse med fokus på droner som potensiell trussel, som årlig blir arrangert av UAS Norway. Konferansen hadde deltakere fra alle sektorer som har vært berørt av mulige dronehendelser det siste året.

Blant foredragsholderne i år var blant andre Interpol, politiet, Avinor, Luftfartstilsynet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Statnett. I tillegg deltok representanter fra berørte tilsyn og departement fra inn og utland.