James Bingham, ledende etterretningsanalytiker i det britiske politiets antidroneenhet, på scenen under Security Summit 2022 i Stavanger.
Foto:Hans O. Torgersen

Britisk anti-droneekspert sin anbefaling til Norge- Dere må strukturere og dele data om uønskede droneobservasjoner nasjonalt

Britisk politi ble tatt på sengen av dronehendelsene som i 2018 stengte en av Londons hovedflyplasser i flere dager. Fire år senere har man en nasjonal antidroneenhet som skal være i stand til å håndtere både uforsiktige amatører og angrep fra terrorister. Nå mener en britisk anti-droneekspert at Norge må følge etter
Hans O. Torgersen

James Bingham, ledende etterretningsanalytiker i det britiske politiets nasjonale antidroneenhet, er krystallklar i sitt råd til norsk politi, som nå er i gang med å bygge opp sinn egen antidroneenhet på nasjonalt nivå.

– Dere må strukturere og dele data om uønskede droneobservasjoner nasjonalt, sier Bingham.

Britisk politi ligger minst fire år foran sine norske kolleger. Dette sier Bingham til Dronemagasinet om hvor deres nasjonale team er i dag.

– Hvis det skjer noe svært ondsinnet, slik som et terrorangrep eller en fiendtlig aktivitet fra en annen stat, vil vi være i stand til å håndtere det i dag. Men det ville kreve litt mer kompliserte operasjoner og spesialutstyr som vi har i mindre antall.

– Jeg mener at i løpet av de fire årene etter Gatwick har vi utviklet oss mye, og til syvende og sist er det vi ønsker å assistere våre partnere i Europa og i verden, sier Bingham.

Han var en av foredragsholderne under Security Summit i Stavanger denne uken. Dette var fjerde gang som UAS Norway arrangerte en slik konferanse.

James Bingham fra den nasjonale antidroneenheten til britisk politi på Security Summit i Stavanger denne uken. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Dronemagasinet kan ikke dele fra det graderte innholdet i Binghams foredrag, men han forteller villig om arbeidet på generell basis.

140.000 flypassasjerer berørt

Antidroneenheten i britisk politi ble etablert etter hendelsene på Gatwick i desember 2018. I følge en senere politirapport var det noen med «detaljert kunnskap» om Gatwick som brukte to droner og for å stenge flyplassen i 30 timer, skriver den britiske avisen The Guardian.

Totalt ble 1000 flyvninger forstyrret eller avlyst. Flere enn 140.000 passasjerer ble berørt under hendelsen, som pågikk over tre dager med start klokken 21.00 den 19. desember 2018.

– Vi startet etter hendelsene på Gatwick i 2018. Vi er et lite team på seks og jobber for sjefskonstabel Lucy D’Orsi i det nasjonale rådet av politisjefer. Hun har ansvaret for alt av politiets antidronearbeid i Storbritannia, forklarer Bingham. 

Det nasjonale rådet av politisjefer er et nasjonalt koordineringsorgan for rettshåndhevelse i Storbritannia. 

– Måten det fungerer på er at vi har en sentral koordinerende rolle overfor de 11 politiregionene i Storbritannia. Vi setter den nasjonale retningen både når det gjelder veiledning, opplæring og operativ rådgivning. Deretter fordeler regionene ressursene ned til politistyrkene og koordinerer styrkene.

– Vi har en sentral koordinerende rolle overfor de 11 politiregionene i Storbritannia, forteller James Bingham, ledende etterretningsanalytiker i antidroneenheten i britisk politi. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Jobber tett med militæret

– Men politistyrkene leverer det som vi setter retningen vi setter. Vi har seksjon. Og så har vi effektivt utstyr, slik som jammere, og vi har også en rekke opplæringspakker for politifolk. Alt fra et taktisk rådgiverkurs til droneoperatør, et drone observatørkurs og og noen andre også, inkludert digital etterforskning. 

Bingham forteller at den nasjonale enheten har ansvar for alt fra etterretning og strategien til lovverket.

– Vi bistår også med  taktiske råd som omfatter både digital etterforskning og utnyttelse av droner. Vi jobber tett med militæret, både når det gjelder kunnskap og teknologi, men også operasjonelt. 

De to siste årene har vært hektiske for Bingham og hans kolleger.

James Bingham (t.h.) i samtale med Anders Martinsen fra UAS Norway på scenen under Security Summit 2022. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Dronningens begravelse

– De to siste årene har vi jobbet med en rekke store operasjoner, jeg tror det er minst seks, alt fra G7-møtet til COP 26 og Glasgow Commonwealth Games og dødsfallet og begravelsesseremoniene til dronningen. Så vi har lært mye i det siste, det har vært veldig travelt. 

– Hvis hendelsene på Gatwick hadde skjedd i dag, hvordan hadde det blitt håndtert?

– Jeg tror ikke en slik hendelse hadde nådd avisenes forsider i dag. Den vanlige oppfatningen Gatwick i 2018 var en forbrukerdrone kjøpt i butikk. Hvis det hadde skjedd i dag, ville den blitt håndtert veldig raskt. For å være ærlig, skjer denne typen hendelser med droner som flyr nær flyplasser, hver dag i Storbritannia. Vi var ikke klar over det før, men det vet vi nå. I dag har vi muligheten til ikke bare å identifisere dronen, men også til å håndtere operatøren av dronen.

«Vi vet at du har vært uforsiktig»

– 99 prosent av dronehendelsene er ikke ondsinnet. Det er noen som er uforsiktig, men det er god opplæring av folk at vi er i stand til å si til en operatør at «denne gangen vet vi at du har vært uforsiktig. Vi kommer ikke til å foreta oss noe, men hvis du gjør det igjen, vil vi gripe inn.» Det kan for eksempel være å beslaglegge dronen. 

Security Summit var en lukket konferanse med fokus på droner som potensiell trussel, som årlig blir arrangert av UAS Norway. Konferansen hadde deltakere fra alle sektorer som har vært berørt av mulige dronehendelser det siste året.

Blant foredragsholderne i år var blant andre Interpol, politiet, Avinor, Luftfartstilsynet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Statnett. I tillegg deltok representanter fra berørte tilsyn og departement fra inn og utland.