Droner og dronedata hjelper Viken Skog i planlegging og utførelse av oppdragene etter kraftige vindfall.
Foto:Anders Martinsen

Viken skog bruker droner etter vindfall: – To dagers manuell jobb gjøres på en time med drone

– To dagers manuell jobb gjøres på en time med drone, forteller skogssjef Lars Haug i Viken Skog. Samvirket har gått til anskaffelse av fem droner, og tror det blir flere. 
Jan Frantzen

Høststormen i november skapte store overskrifter. Flere tusen var uten strøm, og mange mistet store områder med skog etter vindens herjinger.

– Ingen i Norge har sett lignende vindfellinger etter en storm i nyere tid. 15 % av Norges avvirkning på over et år blåste ned på en ettermiddag. Det er nok en plass mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter,  forteller Lars Haug, skogsjef i skogeiersamvirket Viken Skog.

Bratt og ofte farlig. Det er et krevende terreng å hente ut tømmer som har blitt tatt under det kraftige vindfallet. Droner gjør jobben både sikrere og mer effektivt. Ikke rart skogsjefen Lars Haug er fornøyd med bruk av droner i arbeidet. Foto: Anders Martinsen

Haug står midt i skogen i Numedal sammen med Dronenytts Anders Martinsen. Rundt dem er en rekke skogsmaskiner i full drift.

– Vinden har kommet nordfra og slått inn i dalsiden. Det er nok rundt 15 000 kubikkmeter med tømmer som ligger i dette området. Maskinene er laget for å hogge stående skog, og dermed øker produksjonstiden med 30-40 % for en kubikkmeter med tømmer, forteller Haug.

Se hele Dronenytt-sendingen her:

Stor jobb – krevende område

Oppryddingen i Numedal vil ta lang tid. Skogsjefen anslår at det vil ta mange måneder.

Så hvordan kommer droner inn i bildet? Haug forteller:

– Vi slet i starten med å få oversikt over skadeomfanget på grunn av lav sol og for dårlige forhold til å bruke satellittbilder og eventuelle flyfoto. Derfor begynte vi å teste drone. Det er et kjempeverktøy til å identifisere vindfall, vi kan bruke det i planleggingen og overføre data til skogsmaskiner som er i drift. Normalen er å gå på beina rundt i felt, og merke fysisk med merkebånd. Det er en manuell jobb det nesten er umulig å utføre i dette terrenget, sier han, og legger til:

– Det ble sagt her at det vi gjør med drone på en time er to dagers manuell jobb, forteller han.

Sånn ser det ut fra luften. Et stort område har vinden herjet i. Flere forhold gjør det krevende å skaffe oversikt og planlegge jobben best mulig. Dronene sikrer oppdatert kartgrunnlag for videre planlegging. Foto: Anders Martinsen

Viken Skog har LIDAR-data i sine kartverktøy, og kobler dronebilder opp mot sitt eksisterende verktøy.

– Maskinførerne kan ta inn bildene i vår entreprenørapp og se hvilken retning treet har falt, slik at de vet hvordan de skal angripe det, forklarer Haug.

Mer effektiv hverdag for maskinførere med dronedata. – De som kjører dronen er vel de eneste som frem til nå har hatt oversikten her, jeg uten ferske data og kart er det en krevende oppgave å planlegge rydding i disse områdene, sier den erfarne maskinføreren Frode Kjernaas som ser frem til at Viken Skog sender dronedata til alle entreprenører de benytter. Foto: Anders Martinsen

Langt fremme

Norsk skogbruk er ifølge skogsjefen langt fremme når det gjelder digitalisering

– Vi har en egen avdeling som kartlegger skog, og de var de første i verden som brukte LIDAR-data til det vi kaller områdetakst, sier Haug.

Han forventer at dronebruken vil øke fremover.

– Vi har over 30 skogbruksledere, altså de som kjøper tømmer av skogeiere og planlegger skogsdrift. Etter hvert kommer de til å bli utstyrt med droner slik at de får erfaring. Og da kan vi bruke det i andre sammenhenger, til etterkontroll av forskjellige ting, og til sjekk av kantsoner, sporskader eller hogstflater.

Store maskiner og mye krefter i sving. Droner brukes ofte til å dokumentere oppdrag før og etter. Det bidrar også til å forbedre utførelse av rydding av skog med minst mulig skader. Foto: Anders Martinsen

Detaljplanlegging

Geit Jacobsen er opplæringsansvarlig i Viken Skog, og opptatt av å finne enkle og effektive verktøy for skogbruksledere. Han driver med opplæring av nyansatte og oppfølging av de han kaller «gamle ringrever».

– Vi har gjort innkjøp av fem droner, og skal plassere dem ut på de distriktskontorene hvor det er mye vindfall. Etter hvert satser vi nok på samtlige, sier han.

Opplæring og kompetanseheving er sentralt når Viken Skog skal innføre droner i driften sin. Ved hjelp av ekstern hjelp skal piloter på sikt kurses og organisasjonen få støtte til å bruke droner som et verktøy i driften. – Sikkerheten er det viktigste, sier droneentusiasten i Viken Skog, Geir Jacobsen. Foto. Anders Martinsen

Samvirket gjorde sin første droneanskaffelse i 2020, og utfører stort sett flyvningen selv.

 

– Viken er stort, og for å kunne detaljplanlegge rundt omkring på driftene våre er det viktig å ha eget verktøy – noe som snakker med entreprenørappen vi planlegger tømmerdrifter i. Der kan vi legge inn bilder av vindfall i oppdragsflatene, slik at entreprenør får oversikt, sier Jacobsen.

Droner er altså i ferd med å få en betydelig rolle i skogbruket, noe Haug mener er helt naturlig.

– Å effektivisere skogbruk er å ta i bruk teknologi, konstaterer han.