Slik ser klassifiseringen for C-merking ut. De ulike klassene er altså først og fremst knyttet til vekten på dronen.

De nye dronereglene: Dette bør du vite om C-merking og CE-merking

Hva er C-merking og CE-merking på droner? Christian Struwe er policy manager i DJI og kom med noen oppklaringer i ukens Dronenytt.  
Jan Frantzen

C-merking på droner er nytt i det felleseuropeiske regelverket som ble implementert i Norge ved nyttår. Men foreløpig er det ikke solgt en eneste drone med slik merking. Det skaper naturligvis en viss forvirring blant operatørene. Christian Struwe, policy manager i DJI, var gjest i ukens Dronenytt for å fortelle litt mer om hvordan dette angår operatørene – og produsentene.

– Vi har fått ufattelig mange spørsmål rundt C-merking og CE-merking, sier Struwe, og forklarer forskjellen på de to:

– CE-merking er noe som fins allerede. Vi har det på mobiltelefoner, pc-er og alt mulig annet av elektronikk. Det er et symbol som viser at et produkt oppfyller en rekke krav i henhold til europeiske regler. Nye droner i Europa skal også ha en slik merking, men det er ikke noe spesifikke krav for droner. DJI-droner har alltid hatt CE-merking, så det er ikke noe nytt, men det har altså nå kommet krav om det, forklarer Struwe.

Venter på standarder

Se hele Dronenytt-sendingen her:

CE-merkingen betyr altså at produsenten garanterer at grunnleggende krav for produktet er ivaretatt, og alle nye droner skal ha dette. CE-merking handler også om produktinformasjon, og hva produsenten er pålagt å ha i pakningen.

Hva er så C-merking?

– C-en kan ikke eksistere alene, den hører til et tall fra null til fire. Denne C-merkingen er de spesifikke krav som tilhører droner i de forskjellige kategorier i de nye reglene. Enkelt forklart kan man si at hver kategori hører sammen med en vekt. C0 er for droner under 250 gram, C1 for droner mellom 250 og 900 gram, C2 for droner opp til fire kilo, C3 over fire kilo og C4 gjelder spesialbygde droner, forklarer Struwe.

Han legger til at det også vil komme C5 og C6 på et senere stadium, når spesifikk kategori er fullt implementert.

Tilbakevirkende kraft?

Foreløpig er altså ingen droner blitt C-merket – heller ikke fra DJI. Struwe forklarer hvorfor:

– For å gi en drone en kategori, skal den være bygget etter svært spesifikke standarder, og disse er ikke ferdige ennå. Det er i sluttfasen av forhandlingene mellom de involverte parter, men foreløpig er dette ikke klart. I tillegg må en slik merking attesteres av et kontrollorgan. Dette skal godkjennes fra myndighetenes side, og ingen i Europa har kommet så langt ennå, forklarer han.

Det er imidlertid viktig å påpeke at dette med C-merking først gjelder fra 31.desember 2022. Frem til da kan man fly med droner uten slik merking. Spørsmålet er: Hva skjer med dronene som selges frem til 31. desember 2022?

Det nye regelverket åpner også for at tidligere droner skal kunne brukes også etter at nye standarder er implementert. Struwe er litt tilbakeholden om hvilke modeller dette kan omhandle, men det ligger i kortene at serier som Mavic, Air og Matrice vil bli forsøkt tilpasset, ettersom de utgjør store volum.

Struwe uttrykker optimisme rundt dette, men kan ikke love noe.

DJI vil gjøre sitt beste for å levere produkter med C-merking så fort som mulig, sier Christian Struwe, policy manager i selskapet.

– Dette kan vi først svare på når vi har de endelige standardene. Da kan vi svare på om en drone som allerede er solgt, kan bli oppdatert til en C-merking. Dette venter vi på en endelig avklaring om, sier Struwe.

– Hva slags standarder er det som må implementeres?

– Det er en blanding av software og hardware. Det handler blant annet om det som kalles geo-awareness, som er ganske likt DJIs geo-fencing, altså offisielle data som gir informasjon om hvor droneflyvning er forbudt. Og så er det Remote-ID, som vil gjøre det mulig å identifisere dronen. Det er også andre ting, som kriterier rundt potensielt skadeomfang. Her mangler vi også en endelig definisjon. Når vi har denne informasjonen kan vi gjøre oppdateringer, forklarer Struwe,

Tror ikke på utsettelse

Arbeidet med standardene ledes av den europeiske organisasjonen av ASD-STAN, som generelt  utvikler og etablerer standarder på vegne av europeisk luftfartsindustri.

– Vårt beste håp på det nåværende tidspunkt er at standardene vil være klare i slutten av 2021. Jeg tør ikke forutse noe mer nøyaktig. Det er mange faktorer i spill, men vi tror det er mer enn nok tid til å møte deadline i desember 2022. I ytterste konsekvens kan det bli aktuelt med en utsettelse av kravene, men jeg tror ikke dette blir nødvendig, sier Struwe.

– DJI vil gjøre sitt beste for å levere produkter med C-merking så fort som mulig, avslutter han.