DEN UTFORDRENDE VINDEN

Vind kan være vanskelig for droner. Før du flyr: Sjekk høytrykk og lavtrykk, studere terrenget og lokale forhold som påvirker lokal vind.
Reportasje: Arne Roger Janse

– Vinden oppfører seg ulikt langs bakken og over fjelltoppene. Men med så mye topografi som vi har i Norge, må du tenke at vinden stort sett følger terrenget. Ved å studere kartet og vindretningen, vil du ganske raskt forstå hvordan det blåser på ulike steder, sier Gunnar Noer ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

I sitt foredrag ”Grunnleggende meteorologi for droneoperatører” forklarer han hvordan solen varmer opp bakken og skaper ustabil luftmasse på dagtid og om sommeren, noe som kan gjøre det utfordrende å fly.

– Motsatt vil avkjøling i lavere luftlag på nattestid og om vinteren gjøre luftmassen stabil og vinden vil følge terrenget. Det skaper mindre turbulens og enklere forhold for å fly, sier Noer.

Han gjorde oppmerksom på fallvinder som en spesiell utfordring.

– Fallvinder oppstår når det blåser tvers over et fjell med bratte fall. Ved stabil luft kan luften slå ganske kraftig ned mot bakken under fjellet. Vær også obs på en sterkere vindkanal på steder der to dalfører kommer s