Dette jobber UAS Norway med

Sikkerhet, regelverksutvikling og nordisk samarbeid.
UAS Norway

UAS Norway jobber for at våre medlemmer skal få best mulige forutsetninger i bransjen. De siste månedene har sikkerhet og regelverksutvikling vært vårt hovedfokus. Her er en liten oppsummering:

Noe av det viktigste vi gjør er å bidra til fokus på ulovlige og farlige flyvninger, for eksempel nær flyplasser. Et sammenstøt mellom en drone og et fly kan få fatale følger, og også store økonomiske konsekvenser for de som bryter reglene. Vi jobber aktivt med Avinor Flysikring og politiet for å forhindre slike hendelser. Vårt overordnede mål er at droner integreres på en trygg og sikker måte i luftrommet.

Vi deltar aktivt på høringer vedrørende regler og restriksjoner. UASN etablerte i fjor sommer en flyfaglig ressursgruppe som er rådgivende for styret når det gjelder høringsutkast og regelendringer. For eksempel vurderer Luftfartstilsynet å opprette åtte «sovende» restriksjonsområder i luftrommet over Oslo-området, som kan bli aktivert på kort varsel i forbindelse med for eksempel store arrangementer eller trusselsituasjoner.

Vi har forsterket samarbeidet med andre nordiske droneorganisasjoner, og blant annet etablert en nordisk dronekonferanse på Svalbard, som arrangeres i september.

Vi har arrangert fagdager og sammenkomster for aktører i bransjen, og deltar regelmessig på konferanser og seminarer hvor vi taler bransjens sak.

Vi har jobbet med sikkerhetsløsningene safetofly og dronekartet, som nå er gratis for alle medlemmer.

UASN ønsker alle medlemmer en god sommer. Husk at vi er behjelpelig per telefon og e-post gjennom sommeren.