STYRKER LAGET: Dette er nå seksjonen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet: Even Birkeland (inspektør), Line Stensby Bogan (inspektør), Bente Heggedal Løvold (seksjonssjef) og Kjell-Sture Johansen (inspektør),. Arild Mortensen (konsulent) var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foto: Anders Martinsen

Her er Luftfartstilsynets drone-eksperter

Avdelingen for ubemannet luftfart har det siste halvåret fått tre nye ansatte. I disse dager blir det utlyst ytterligere to stillinger. - Det skal sørge for rask saksbehandling, sier leder Bente Heggedal Løvold.Jan Frantzen

– Det er et kjempebra lag. Alle har forskjellig bakgrunn og egne spesialiteter, sier leder for seksjonen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet, Bente Heggedal Løvold.

Hun har opplevd at avdelingen hennes har gått fra å være to personer til å bli fem i løpet av det siste året.

– Vi er i ferd med å bli mange. Jeg er veldig glad for utviklingen, og den er viktig, for markedet blir stadig mer spesialisert og teknisk komplisert. Vi må legge oss på samme nivå for å møte det markedet, ser hun.

Bente Heggedal, Løvold, seksjonssjef.

Det aller viktigste for avdelingen, forteller seksjonslederen, er å sikre en rask saksbehandling.

– Vi skal ikke være en kjepp i hjulet for de som har lyst til å komme seg ut og operere. Det er første prioritet. Og så skal vi forberede oss selv på det nye regelverket fra EASA.  Vi skal være konkurransedyktige fra dag én når det trer i kraft. Vi skal kommunisere ut så godt som mulig, slik at folk vet hva de skal gjøre for å forberede seg til det nye regelverket. Det skal ikke komme noen overraskelser på folk. Dette er det viktigste for oss for øyeblikket.

I løpet av den nærmeste tiden vil det også bli utlyst to nye stillinger i avdelingen.

– Vi skal ansette ytterligere to flyoperative inspektører. De stillingene blir utlyst i disse dager. Og da skal vi etter hvert bruke tid på å lage en helt ny tilsynsmetodikk, det vi kaller risikobasert tilsyn. Det går på at vi skal plukke ut hvem som trenger tilsyn, hvem det er verdt å bruke statens penger på å besøke. Det krever at vi går gjennom tillatelser og gjør en god del arbeid, forteller Heggedal Løvold.

Dette er seksjonen for ubemannet luftfart i dag:

Even Birkeland (inspektør)

Birkeland har variert bakgrunn fra luftsport, organisasjonsarbeid og egne virksomheter. Han har bred operativ erfaring innen dokumentasjon fra luften med fly og helikopter, er fixed wing-pilot og har 25 års erfaring med droner. Birkeland jobber med RO2 og fremtidige Specific category, samt forskriftsutvikling og SORA. Han er også avdelingens kontakt mot andre store aktører og støttespillere som bransjeorganisasjoner, forbund, etater og andre virksomheter.

Kjell-Sture Johansen (inspektør)

Har 15 års erfaring med droner, hovedsakelig fra Norut, både operativt, gjennom struktur og design, samt risikoanalyser. I tillegg er han utdannet jurist. Johansen jobber med godkjenninger innenfor RO3-segmentet og det som skal bli certified category. Han jobber også med luftdyktighet, SORA og skal representere Norge i JARUS.

Line Stensby Bogan (inspektør)

Inspektør med bakgrunn som AFIS-fullmektig, er utdannet kommersiell flyger, samt innenfor samfunnssikkerhet og kriseledelse. Hun har erfaring med ubemannet luftfart fra Andøya Space Center. Stensby Bogan fokuserer på RO1 og det som skal bli Open Category, behandler saker der det er mistanke om ulovlig flyging og er blant annet involvert i forskriftsarbeid for luftrom.

Arild Mortensen (konsulent)

Mortensen har utdannelse og lang erfaring fra IT-bransjen. Han behandler generelle henvendelser og gir veiledning til operatører. I tillegg tar han seg av annen saksbehandling og er seksjonens ekspert på digitalisering.

Bente Heggedal Løvold (seksjonssjef)

Har bakgrunn som kommersiell pilot, er utdannet jurist og matematiker. Heggedal Løvold leder avdelingen og jobber målrettet med å tilrettelegge for utvikling gjennom koordinering og organisering.