Skjermdump fra utlysningen

Disse vil lede politiets dronesatsing

Tolv søkere, alle menn, har meldt sin interesse for ny stilling.
Jan Frantzen

Før jul utlyste Politiet en ny fast stilling som «prosjektleder, drone» ved Helikoptertjenesten i Oslo politidistrikt. Søknadsfristen har nå gått ut, og tolv personer har søkt. Nederst i saken finner du listen over de som har søkt på stillingen.

I stillingsbeskrivelsen heter det blant annet at jobben innebærer å «kartlegge de ulike distriktene og særorganenes behov for bruk av droner», samt «produsere rapport/anbefaling for videre arbeid med droner i politiet».

Seksjonsleder ved Politiets helikoptertjeneste, Freddy Rotseth, er fornøyd med søkerlista.

– Ja, jeg mener vi nå har et godt grunnlag for å starte ansettelsesprosessen med fortløpende intervjurunder og deretter oppstart innenfor rammene av offentlige ansettelser.

– Men det er ingen kvinner på lista?

– Det synes jeg er synd. Helikoptertjenesten har kvinnelige operatører, og de står ikke tilbake for menn. Det hadde vært gunstig med kvinnelige søkere også. Hvorfor denne stilingen ikke appellerer til kvinner, det skal ikke jeg uttale meg om, sier Rotseth.

Han forklarer at Politidirektoratet har tildelt Helikoptertjenesten et nasjonalt fagansvar for droner i politiet. Samtidig har Bombetjenesten har blitt tildelt nasjonalt fagansvar for mottiltak mot droner. Begge seksjonene tilhører Nasjonale bistandsressurser, og er underlagt Oslo politidistrikt.

– I starten blir begge stillingene samlokalisert for å dra synergier av hverandre, så får vi se hvordan det blir i framtiden. Det har også vært et ønske fra Luftfartstilsynet om at politiet bør ha ett innslagspunkt når det kommer til regelverk og tillatelser, og det er forståelig.

– Burde ikke denne stillingen blitt opprettet tidligere?

– Det kan man kanskje si, men man må se hele politiet under ett. Det som har høyest prioritet er å få gjennomført implementeringen av den nye reformen, og det er mange store prosjekter i politiet. Vi som driver med luftfart hadde gjerne sett at det skjedde før, men et vi er en brikke i et stort spill, og det er viktig å balansere det. Økonomi er jo også en faktor, sier Rotseth, som ikke vil spekulere i når vi får se droner i bruk hos politiet.

– Det blir også litt opp til hva de enkelte distrikter og særorgan ønsker, men jeg håper vi kommer i gang så raskt som mulig. Noen politienheter bruker i dag sivile operatører med godkjent driftstillatelse – så helt blanke er politiet ikke.

Søkerlista: