DJIs Mavic Mini i aksjon under vår test, utført av Robert Holand i Inviso.
Foto: Robert Dreier Holand

DJI Mavic Mini: Dette er dronereglene som gjelder

Den nye DJI Mavic Mini på 249 gram gir deg fritak fra avstandsbestemmelsene i regelverket, men ikke fra ansvaret som følger med å være dronepilot. Vi kontaktet Line Stensby Bogan i droneseksjonen hos Luftfartstilsynet for å høre hvilke regler som gjelder for droner under 250 gram.
UAS Norway

Hvis jeg flyr en drone under 250 gram, hvilke regler må jeg forholde meg til? – I dag skiller vi mellom kommersiell flyvning og hobbyflyvning. Hvis du flyr en drone under 250 gram innen næring og nytte og er registrert som operatør, vil du være unntatt fra avstandsbestemmelsene. Men hvis du flyr som hobby er du underlagt de samme reglene, uavhengig om dronen veier mer eller mindre enn 250 gram. Da må man overholde de avstandsbestemmelsene som gjelder for flyvning av modellfly.

Er det noen begresninger i høyde jeg kan fly i?

-Det er forskjell på hobby og nytteflyging. For hobbyflyging er reglene de samme uansett vekt. Dersom du er registrert som operatør, kan du fly droner under 250 gram VLOS, EVLOS eller BLOS, og du er unntatt sikkerhetsavstandene. Men, makshøyden er da 50 meter.

Kan man ikke fly høyere enn 50 meter med droner under 250 gram?

-Du kan fly drone på 250 gram over 50 meter som RO, men da må du overholde sikkerhetsavstandene og holde deg VLOS med mindre du har godkjenning til EVLOS/BLOS. Så opptil 50 meter AGL gjelder ikke sikkerhetsavstandene for RO operatørene, men flyr du høyere gjelder sikkerhetsavstandene.

Gjelder de samme reglene for høyde også for hobby og rekreasjonsflyvning?

-For hobby og rekreasjonsflyvning må du overholde sikkerhetsavstandene med mindre du flyr i regi av en modellflyklubb. Da fines det mulighet for unntak.

Kan jeg fly over folk og hus med denne dronen?

– I teorien kan du det, siden du er unntatt fra bestemmelsen om å holde 50 meters avstand til personer, kjøretøy og bygg. Men det står også i den samme paragrafen at flyvning skal skje på en hensynsfull måte, som ikke utsetter luftfartøy, personer, dyr eller eiendom for risiko for skade, og at man ikke skal være til sjenanse for allmennheten. Når det gjelder avgang og landing, kreves det i utgangspunktet tillatelse fra grunneier.

DJI Mavic Mini er oppgitt til å fly i inntil 30 minutter og har en 2.7K kamera montert. For å redusere vekten har de tatt bort anti-kollisjonssystemet på drone.

DJI Mavic Mini er oppgitt til å fly i inntil 30 minutter og har en 2.7K kamera montert. For å redusere vekten har de tatt bort anti-kollisjonssystemet på drone.

Kan jeg fly utenfor synsrekkevidde (BLOS)?

-For hobbyflyvning gjelder de samme reglene: 120 meter over bakken, så fremt man ikke flyr regi i av en modellfyklubb. Da fins det mulighet for unntak. Til næring og nytte for luftfartstøy under 250 gram kan man fly BLOS og VLOS opp til femti meter når man er registret operatør.

Les vår test av dronen her Se de fantatsiske bildene fra dronen her

Må jeg ha forsikring?

– Ja. De samme reglene gjelder her, som for andre droner. Hvis du flyr innen næring og nytte, er du pålagt å ha ansvarsforsikring. Er det noen aldersgrense gjelder for flyvning av droner under 250 gram?

Line Stensby Bogan i droneseksjonen hos Luftfartstilsynet.

– Nei, det er ikke noe unntak fra de andre bestemmelsene når det gjelder aldersgrense heller. Det er ingen aldersgrense på å fly drone til hobbybruk. For å fly under kategoriene RO1, RO2 eller RO3 er det en fastsatt minstealder på 18 år for den personen som skal være ansvarlig leder.

Er det noen andre regler for RO2/3-operatører enn for R01?

– Sikkerhetsavstanden som er beskrevet i regelverkets paragraf 51 gjelder for alle RO-kategorier. Som RO3-operatør kan man få unntak fra den bestemmelsen. Men med en drone på 250 gram er alle i disse kategoriene unntatt fra sikkerhetsavstanden på 50 meter. Ellers er det ingen forskjell.

Må jeg oppdatere min operasjonsmanual etter jeg har kjøpt en slik drone?

DJI Mavic Mini og kontrolleren (t.v). Foto: Robert Dreier Holand.

– Hvis du er registrert operatør må du ha operasjonsmanual, men det er de samme kravene som gjelder for denne typen drone, som for øvrige. Manualen må oppdateres med det nye fartøyet, det gjelder uavhengig av fartøyets vekt. (Hvis du er RO2 eller RO3-operatør må den oppdaterte operasjonsmanualen sendes inn til Luftfartstilsynet for godkjenning før du kan fly, journ.anm)

Hvordan vil de nye dronereglene bli, sammenlignet med dagens regler?

– I det nye regelverket vil man slutte å skille på hobbyflyvning og kommersiell flyvning. Da vil alle følge det samme regelverket. Man vil også skille tydeligere på droner over og under 250 gram. En drone som er under 250 gram, vil havne i klasse C0, såkalt «åpen kategori» i regelverket. Der er det litt andre regler enn i dag. Men reglene vil være de samme om man flyr hobby eller nytte. Dette regelverket vil gjelde fra 1. juli 2020.

Har dere en oppfordring til de som anskaffer seg en slik drone?

– Den vil være den samme som til alle andre droneoperatører. Man må være oppmerksom på andre rundt seg, vise hensyn og ivareta sikkerheten på best mulig måte. Selv om dronen er liten, innebærer det en risiko å fly. Du er ikke unntatt fra resten av regelverket selv om dronen veier mindre enn 250 g. Unntaket gjelder kun avstandsbestemmelsen.

Er dere bekymret for det som fort kan bli et eksplosivt salg av denne typen droner?

– Nei, vi er ikke spesielt bekymret. De fleste registrerte operatører er veldig flinke til å overholde reglene. Vi skal fortsette å spre gode holdninger og oppfordre til å ta hensyn til omgivelsene, så skal det gå veldig bra. Vi har droner under 250 gram i dag også, men de blir litt mer tilgjengelig nå. Jeg tror det kan gi gode muligheter for mange. Det er mye god nytteverdi i en så liten og lett drone, og med en mindre drone vil trolig være litt mindre risiko. Det er derfor man har denne åpningen i regelverket.

Så dette er bare positivt fra deres ståsted?

– Jeg synes all utvikling på dette området er veldig spennende. Så lenge folk overholder reglene, tar hensyn og prøver å operere så sikkert som overhodet mulig, så ser jeg ikke noen problemer, sier Stensby Bogan. Les hele regelverket på Luftfartstilsynets sider