TV2s drone på gulvet etter at den fløy tvers gjennom vinduet.
Foto:Politiet/Havarikommisjonen

DJI slår tilbake mot havarikommisjonen etter droneulykke

Havarikommisjonen kom med sterk kritikk av droneprodusenten DJI i sin rapport om ulykken med TV2s drone i Bergen.
Hans O. Torgersen

Kommisjonen konkluderte med at teknisk feil var sannsynlig årsak til at TV2s pilot mistet kontrollen over dronen, en DJI Mavic 3, og ga DJI sterk kritikk for manglende samarbeid:

«Det var vært vanskelig å få nødvendig støtte fra produsenten, DJI, i denne undersøkelsen», skrev havarikommisjonen i sammendraget av rapporten

Når det gjaldt årsaken til ulykken, der dronen med over 64 km/t fløy tvers gjennom et vindu og inn i et møterom der det var flere personer, skrev kommisjonen blant annet dette: 

«Det mest sannsynlige scenarioet er at hendelsen skjedde fordi en funksjon i dronen utilsiktet overtok kontroll over flygningen.»

Dekryptere loggen

Havarikommisjonen skrev videre dette om forholdet til DJI:

«Etter ulykken har havarikommisjonen hatt utfordringer med å få hjelp fra produsenten, DJI, til å dekryptere og analysere flygeloggen, samt å svare på tekniske spørsmål. DJI har svart på spørsmål, men fortsatt står flere spørsmål ubesvart.»

Ifølge havarikommisjonen tok det ti måneder før de fikk DJI sin analyse av hendelsesforløpet. 

«Havarikommisjonen er også kjent med to andre undersøkelser der undersøkelsesmyndighetene i hhv. England og Nederland har hatt utfordringer med å få informasjon fra produsenten.»

Mavic 3-dronen fløy tvers gjennom vindusglasset. FOTO: Politiet/Havarikommisjonen.

DJI svarer

DJI svarer med kraftig skyts og hevder at havarikommisjonens konklusjon om årsaken til ulykken er feil. I en e-post til Dronemagasinet skriver DJI dette: 

«DJI har støttet etterforskningen med flydataanalyse på NSIAs forespørsel. Alle spørsmålene sendt til DJI har blitt besvart med detaljer innen avtalt tidsramme. Vi har også indikert vår tilgjengelighet for ytterligere spørsmål. Vi har imidlertid ikke mottatt ytterligere spørsmål angående saken.»

«Rapportsammendraget som antyder at “denne hendelsen var forårsaket av en teknisk feil” er feil. Analysen av flyloggen har vist at GPS-signalet var svakt under operasjonen, noe som kan skyldes sterk interferens fra det lokale GPS-miljøet.»

Svakt signal

DJI viser videre til at det flere steder i bruksanvisningen for Mavic 3-dronene står at man må fly med forsiktighet når GNSS-signalet er svakt. Produsenten påpeker videre at  dronen automatisk skifter til ATTI-modus når sensorsystemet er utilgjengelig eller deaktivert, når GNSS-signalet er svakt eller kompasset blir utsatt for forstyrrelser.  

«I ATTI-modus kan dronen være mer lett påvirket av omgivelsene. Miljøfaktorer som vind kan føre til horisontal forskyvning, noe som kan utgjøre fare, spesielt når du flyr i trange omgivelser.»

Les også: – Teknisk feil var sannsynlig årsak til tap av kontroll