Foto:BOMMER GROVT: I Trondheim har DJI satt NFZ over store deler av Trondheim sentrum. Men denne er ikke i tråd med Luftfartstilsynets forskrift. Dette rammer mange dronebrukere i Trondheim

– DJI`s geofencing stopper lovlig dronebruk

Droneansvarlig, Robert Holand i Inviso fortviler over oppdateringen som rammer mange av fotografene deres
UAS Norway

– Den siste softwareoppdateringen fra DJI er svært uheldig. Den rammer de norske dronepilotene unødvendig hardt da den viser No Fly Zone (NFZ) som ikke er regulert gjennom forskrift. Det betyr jo i praksis at DJI innfører et flyforbud som ikke er der og at de går lengre enn det som er nødvendig, sier droneansvarlig Robert Holand i Inviso. Holand leder dronesatsningen til Inviso som er Norges største droneoperatør med nær 80 piloter i RO3 klassen. De har blitt rammet hardt av den nye software oppdateringen fra DJI.

SVÆRT KRITISK: Droneansvarlig Robert Holand er overrasket over at DJI innfører NFZ uten å lytte til bransjen. – Det skaper store utfordringer i hverdagen for mange av våre piloter. Det liker jeg dårlig, sier Holand

– Vi er generelt svært positiv til geofencing og mener  at det er en riktig vei å få for å sikre at dronen på en sikker måte kan integreres og finne sin rette plass i luftrommet. Men måten som DJI har gjortdette på er vi ikke tilfreds med. Vi har ved en rekke anledninger tatt saken opp med DJI uten at problemet er løst og det gjør at vår næringsbruk av droner blir rammet unødvendig hardt.

LES OGSÅhttps://luftfartstilsynet.no/om-oss/nyheter/nyheter-2019/geofencing-stopper-dronen-min-for-regelverket-gjor-det.-hva-gjor-jeg/

Hva konkret er problemet?

– I den nye oppdateringen er det til eksempel innført NFZ på flere helipad og omsorgeboliger til kriminalomsorgen i Norge. Vi kan ikke se at det skal være for en NFZ på en helipad med 1 nautisk mil, vi finner ikke dette igjen i forskriftene. Og når DJI har lagt dette inn i sin software gjør det at våre dronepiloter ikke kan utføre oppdrag i dette området uten at de har fått en godkjenning til å fly i dette området. Mao må de søke om godkjenning til å fly her. Problemet oppstår når de som eier helipad`n ikke har bedt om en NFZ og dermed heller ikke skal vurdere om vi skal utføre et oppdrag ved bruk av droner i nærheten. Så vi opplever at dette blir feil på flere måter.

FLERE FEIL: I følge DJI`s app er hele Haugesund sentrum en NFZ, noe som ikke stemmer iht Luftfartstilsynets Skjermdump: DJI

Hvem må dere søke om tillatelse til?

– I utgangspuktet mener vi jo at det er feil at vi i det hele tatt må søke. Men vi må altså søke DJI om dette og det forsinker oss i vårt arbeid , det er  ikke en automatisk prosess så det kan gå flere dager før vi får dette avklart og det er ikke holdbart. Så for oss som har dette som en jobb med flere droneoppdrag hvert år er ikke dette holdbart – DJI må komme på banen og sørge for at DJI´s software er bedre i synkronisert med det norske regelverket.

Les også: Disse 8 fengslene har permanente restriksjonsområder

Hva er løsningen?

–  DJI må lytte til bransjen og ikke legge strengere begresninger enn det norske regelverket gjør. Selv om det er opp til DJI å selv velge hvordan de oppdatere sin software legger de unødvendige begresninger på sine brukere og dermed i praksis hindrer lovlig bruk av deres droner i Norge. Det er ikke holdbart og må endres raskt. Slik det er i dag er det ikke holdbart på sikt, avslutter Holand.

DJI: – Vil se på saken

Christian Struwr, head of public policy hos DJI sier i en e-post til UAS Norway at de ikke var kjent med omfanget av problemet, men skriver at de vil se nærmere på saken.

– Opdateringen til GEO 2.0 forbedrer generelt daekningen af vores geofencing med mere detaljeret data og udrulning i flere lande. Isaer omkring lufthavne giver de nye zoner, baseret paa ICAO annex 14 og ind og udflyvningsmoenstre, bedre muligheder for at anvende droner i omraader med lav risiko. Vi arbejder konstant paa at forbedre daekningen og bearbejder alle henvendelser fra partnere og kunder, saa vi kan forbedre systemet.