Flyoperativ inspektør hos Luftfartstilsynet; Bente Heggedal
Foto: UAS Norway

Dokumentkontroll av operatører

– Etter nytt regelverk for bruk av droner trådde i kraft fra nyttår har vi forstått at det hos enkelte operatører kan være en oppfatning om at man ikke trenger å fornye sin ansvarsforsikring for den kommersielle bruken av droner. Det er feil og vi ønsker å nå å presisere dette ovenfor alle godkjente operatører. Derfor har vi nå i april økt fokus på dokumentasjonskontroll hos operatører, sier flyoperativ inspektør hos Luftfartstilsynet, Bente Heggedal.

UAS Norway har gjennom de siste måneder blitt kjent med at flere operatører ikke har forsikring som er i samsvar med den aktiviteten og antall droner som de har fått godkjent gjennom sin operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet. Gjennom stikkprøver følger Luftfartstilsynet bransjen tettere ved å både informere enda tydeligere og samtidig også gjennomføre dokumentkontroll hos operatører i alle godkjente klasser.

Hvem som blir sjekket, hvor mange og hvor lenge kontrollen vil foregå vil ikke Luftfartstilsynet gi informasjon om.
– I tråd med forskriften gjennomfører vi kontinuerlig både tilsyn og dokumentkontroll med operatører. Formålet er enkelt, vi skal informere og veilede operatører så godt vi kan – samtidig skal vi også påse at regelverket blir fulgt. Det er en forutsetning for en gyldig operatørtillatelse at man blant annet har forsikringen på plass, presiserer Heggedal

Hva venter evt. operatører som ikke har forsikret det samme antall droner som de opererer med og har i sine loggbøker?

– Vi håper jo at operatørene forstår at kravet om forsikring er med i forskriften og et krav for alle godkjente operatører – og at alle jobber i henhold til regelverket. Skulle det dog vise seg at man ved dokumentkontroll kommer over operatører som ikke har ansvarsforsikring på plass vil Luftfartstilsynet reagere. Dersom nødvendig vil operatørtillatelsen bli trukket tilbake, noe som innebærer et flyforbud, avslutter Heggedal.