4_Trøndelag brann og redningstjeneste IKS sin drone på øvelse i Lom_ Foto Espen Olsen