4_Trøndelag brann og redningstjeneste IKS sin dronebil på øvelse i Lom_ Foto Espen Olsen