Drone – en pest og en plage?

Svend Bjelland, Innsatsleder i Oslo politidistrikt mener at de profesjonelle droneoperatørene sjelden skaper problemer.
Reportasje: Anders Martinsen

Svend Bjelland, Innsatsleder i Oslo politidistrikt holdt et foredrag ved UNC 2015 med tittelen Drone – en pest og en plage?

 

Svend sa at de sjelden har problemer med droner operert av profesjonell operatør. Det er alle de andre som er utfordringen. Dette gjelder generell bruk av droner i forhold til privatlivets fred, men også dronebruk i forbindelse med ulykker og andre hendelser. Til det siste kunne innsatslederen komme med en nyhet, Oslo politidistrikt kommer med en rutinebeskrivelse i forhold til bruk av droner av media ved akutte hendelser. De legger opp til at en droneoperatør enkelt skal kunne kontakte politiet for å avklare bruken av dronen.

 

Bjelland kommenterte også de nye reglene fra Luftfartstilsynet, han sa at de vil gjøre det enklere for politiet å forholde seg til ureglementert bruk av droner.