Illustrasjonsfoto
Foto:Anders Martinsen

Dronebatteriet er håndbagasje

Skal dronen din på en skikkelig flytur i sommer? Da er det flere regler du må huske på.
Reportasje: Anders Martinsen & Heidi Ditlefsen

Litium ionbatteriene til en drone regnes som farlig gods. De kan kortslutte seg selv og begynne å brenne. Spesielt hvis de ikke er minst 30% oppladet, sier operativ inspektør i Luftfartstilsynet Thore Brandt.

Størrelsen avgjør Det er nettopp på grunn av denne brannfaren at både dronen og re.servebatteriet må fraktes i henhold til disse reglene.

– Reglene anbefaler at man alltid tar slikt utstyr med som håndbagasje. Skulle det begynne å brenne, får man det med seg hvis det skjer i kabinen. Hvis dronen og batteriet ligger i bagasjen under passasjerene, ser man det ikke. Å ha dem der, er derfor ikke anbefalt, sier Brandt. Størrelsen på batteriet er avgjørende for om det er lov å ta om bord i det hele tatt. 100 Wh er grensen for hva som er lov å ha med inn i et passasjerfly. For batterier i stør.relsesorden 100-160 Wh gjelder andre strengere krav. Flyselskapet må selv ta stilling til om de ønsker å transportere disse henhold til sine godkjenninger for transport av farlig gods. Batterier som er større enn 160 Wh er i utgangspunktet forbudt.

Bruk kun originalbatterier

– Kan man ha med ubegrenset med batterier om bord hvis de er under 100 Wh

– Ja, det kan man. De må helst sendes i originalforpakning. Batteripolene skal uansett være isolerte, slik at det ikke kan dannes kontakt. Det finnes ikke godkjente poser, bager eller kasser men slike kan alternativt brukes. Brandt påpeker også viktigheten av å benytte originalbatterier.

– Billige generiske alternativer til litium ionbatterier har i flere tilfeller vist seg å ikke være like pålitelige som originalbatterier fra leverandør, opplyser han. Mange droneoperatører opplever at reglene for frakt av drone og bat.terier varierer fra flyplass til flyplass i Norge. Slik skal det ikke være, ifølge Brandt.

– Reglene for farlig gods på fly er internasjonale og beskrives i ICAO Technical Instruction,(ICAO Doc. 9284) som også er norsk lov. EASA, EU sitt byrå for flysikkerhet, sender ut nyhetsbrev om hva som er lov å transportere og ikke. Avinor er oppdatert på denne informasjonen, sier han.

Har ikke slukkeutstyr

– Hva gjør man hvis man trenger å ha med seg mer enn to Litium ionbatterier på tur?

– Så lenge disse er opp til 100Wh må man pakke disse forsvarlig. Har man med batterier mellom 100 og 160Wh er begrensningen 2 ekstra batterier utenom det som står i dronen. Igjen må flyselskapet informeres og ta stilling til om de ønsker å transportere slike batterier.

– Har kabinen utstyr til å slukke en metallisk brann?

– Nei. I kabinen finnes kun vanlige slukkeapparater. Det er derfor man anbefaler å ta med dronen som håndbagasje. Å ha dronen og reserve.batteriet i hattehyllen, er den beste måten å ha kontroll på dem på.

– Er brann på grunn av litium ionbatterier et reelt scenario og noe dere frykter?

– Så lenge man transporterer dette i henhold til regelverket er risikoen håndterbar. ICAO vurderer fortløpende risikoer relatert til denne type transporter og justerer regelver.ket etter behov og gjennom egne risikovurderinger, sier Thore Brandt. Avinor: – Sjekk alltid Avinors nett.sider før avreise.

– Vi anbefaler alltid å sjekke våre nettsider før du skal ut på reise med dronen. Her finner du oppdatert informasjon om hva som er tillatt å ta med seg gjennom sikkerhetskon.trollen, sier Lasse Vangstein, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Lufthavn

https://avinor.no/flyplass/oslo/ planlegg-reisen/gjennom-sikkerhet.skontrollen/

Klikk deg videre på «Detaljert oversikt over hva som er tillatt i håndbagasjen på bagasjesidene» for mer utfyllende informasjon.