– DRONEFILMING KAN VÆRE STRAFFBART

- Å bli observert og filmet av en drone får du forventer å være alene kan være både krenkende og straffbart!
Reportasje: Arne Roger Jansen

Avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet var svært tydelig under sitt foredrag om droner og personvern under UNC 2016. Veum gikk detaljert gjennom gjeldende personvernregler og kom med eksempler på hvordan de får anvendelse for droneoperatører.

– Alle mennesker har en lovfestet ukrenkelighet og rett til privatliv. Som enkeltmenneske har du derfor rett til en privat sfære som du selv kontrollerer. Å bli filmet av en drone, uten at du har gitt samtykke til det, er et brudd på denne retten, sier Veum.

Han pekte på hvordan droner kan utfordre personvernet.

– Terskelen ved overvåkning fra lufta er dramatisk senket. Vi ser nå droner med HD-videokameraer som fanger detaljer fra langt hold, som har nattsyn, radar og sensorer som kan lytte, lufte, måle og kjenne igjen ansikter og andre fysiske kjennetegn. Jeg er ikke her for å få alle droner til å lande, men for å gjøre bransjen oppmerksom på personvernloven og begrensningene denne legger, sier Veum.

– Hva gjør Datatilsynet for å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig for operatørene?

– Bransjen må selv sørge for å få på plass gode retningslinjer, slik at de kommer i en kontekst som bransjen forstår. Vi bidrar gjerne, men vi har ikke kapasitet til å skrive håndbøker for alle bransjer, heller ikke dronebransjen, sier Veum.

Og legger til:

– Regelverket er lett tilgjengelig på nett, og vi har en klar oppfatning at flere bransjeaktører bør sette seg dypere inn i det, sier Veum.