Området rundt Bardufoss er et av dem der det innføres forbud mot all sivil trafikk med luftfarttøy under mmilitærlvelsen.
Foto:Skjermdump fra Avinor.no.

Pass opp i 11 dager: Droneforbud i store områder fra mandag

Den multinasjonale militærøvelsen Joint Viking fører til droneforbud i noen få, men store områder i Nord-Norge fra mandag morgen klokken 08.00 og til 16 mars.
Hans O. Torgersen og NTB
I mars skal 20.000 norske og allierte soldater trene på å forsvare Norge i øvelsen Joint Viking. Dermed blir sivil luftfart begrenset i store deler av landet.
I de etablerte restriksjonsområdene blir det ikke bare begrenset, men totalforbud mot trafikk med alle sivile droner og andre sivile luftfartøyer opp til 4500 fot (1,3 kilometer) i 11 dager.
Det er derfor svært gode grunner til å være nøye med å sjekke hva som gjelder der du skal fly drone i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, for eksempel ved å bruke UAS Norway sin portal safetofly.no.

Det er mange røde ringer som varsler om ulike NOTAM-meldinger som dukker opp i safetofly.no. Det er de færreste som er restriksjonsområder, altså forbudsområder, men de er det viktig å få med seg. Skjermdump/safetofly.no.

Detaljer om alle restriksjonene finner du på nettsidene til Avinor.
Hovedaktiviteten i Joint Viking finner sted i Troms fra 6. til 16. mars.

– I denne perioden innføres restriksjonsområder for private, sivile flyginger og bruk av ubemannede luftfartøy (som droner). Dette gjøres for å ivareta flysikkerheten, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Restriksjonsområdene gjelder hele døgnet, og Forsvaret vil uoppfordret anmelde alle brudd til politiet. Man kan søke Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) og Luftfartstilsynet om dispensasjon.@

Søknaden må du sende inn senest 72 timer før du skal fly.

Forsvaret skriver at «flyvningen må ha en viss samfunnsmessig nytte, og det må ikke være annen planlagt militær aktivitet samtidig i det samme området» for at søknaden kan innvilges.