Foto:Stian K. Hildebrandt

Dronefremtiden

Vi spurte noen av de fremmøtte på fagdagen i Trondheim om hva de forventer for droneåret 2018.
Jan Frantzen

Alle slags aktører, fra alle slags posisjoner i droneindustrien, møtte opp til fagdagen i Trondheim 20. mars. Vi tok en prat med noen av de fremmøtte, og spurte om forventninger og forhåpninger for den nærmeste fremtiden.

Robert Dreier Holand, operativ leder Inviso 

– Jeg forventer at vi får litt mer oversikt over regelverk og rammebetingelser for bransjen, slik at vi kan planlegge fremtiden i større grad. Og for oss som driver med foto vil det komme lettere og sikrere droner, som er enklere å fly og tar bedre bilder. Da tror jeg vi vil se en revolusjon for vår del. Det blir lettere å få en god fotograf til å ta gode bilder, i stedet for at man må ut og lete etter en dronepilot. Da blir dronen et verktøy på linje med alle andre.

Geir Tønnesen, prosjektleder Lyse Elnett AS.

– Vi er seks stykker som er operative med droner i Lyse, først og fremst i forbindelse med skogsbefaring og linjebefaring. Ved hjelp av høyoppløselige bilder kan vi se om alt er på plass, om det er en sprekke i en isolator, eller hva det måtte være. Jeg håper på bedre kvalitet på bildene og videomaterialet i nær fremtid, det vil være veldig behjelpelig for å gjøre bedre kontroller. Når det gjelder å kunne se og ta prøver av råte i tre, så har vi nok et stykke frem. Droner er kommet for å bli i vår bransje, det er det ingen tvil om. Det er et veldig godt verktøy i vår hverdag, ikke minst fordi vi slipper å koble ut strømmen.

Jørn Aarak, markedsansvarlig Elefun. 

– Det viktigste er at det skjer en profesjonalisering av dronemarkedet som helhet og at konsumentene blir mer opplyste, slik at det blir en mer forsvarlig bruk av droner. Alle brukere må forstå at vi må ta hensyn når vi operer en drone – på samme måte som med alle andre ting i samfunnet, en motorsykkel, en vannjet, eller hva det måtte være. Droner kan brukes uforsvarlig, men vi håper de fleste vil bruke dem fornuftig hvis de blir bedre informerte.

Rune Schlanbusch, forsker, Teknova.

– Det skjer en voldsom utvikling når det gjelder detektorer og sensorer. En god del av teknologiene som har drevet utviklingen med førerløse bilder, vil bli mer tilgjengelig for droner. Jeg tror ikke det blir store endringer i løpet av et år, men jeg regner med at utviklings-aktiviteten i bransjen vil øke i Norge. Med det mener jeg at det så langt har vært mange små selskaper, uten nødvendigvis veldig stor økonomisk ryggrad til å drive kompliserte FoU-prosjekter.  Etter hvert som det kommer mer penger i bransjen, vil selskapene vokse, og det vil komme flere aktører.  Det tror jeg bransjen har veldig godt av. Og det må til for å kunne levere tjenester som er på et sånt nivå at de store aktørene vil kjøpe dem.

Jostein Andreassen, salgssjef eSmart Systems AS.

– For oss handler det om datafangst. Vi skal ha tak i data fra sensorene, og så skal vi bearbeide den med vår maskinlæringsteknikk, våre algoritmer og kunstig intelligens. Batteriteknologien blir viktig når det gjelder droneindustrien fremover, men vi er mest opptatt av sensorene. De blir bedre, lettere og billigere. Det er ingen lineær progresjon når det gjelder droner, sensorer, programvare og kunstig intelligens – det er en disrupsjon. Vi ser at det tar helt av, og det er nesten umulig å spå fremtiden. Du kan ta din villeste fantasi, og den kan gjerne komme til å slå inn. Og kanskje litt til.

Roy Haugberg, eier Fotografroy AS

– Jeg driver både med inspeksjon, tv, film og reklame, og forventer en enda større utvikling når det gjelder droneløsninger, slik at utviklingen også kan brukes i større sammenheng – både innen offshore og onshore, i tillegg til energisektoren. Det er mye spennende på gang, og jeg har god tro på at droner blir et godt verktøy i stadig større grad. Kanskje også i samhandling med helikopterfirmaer, for å få en sikker implementering og en fullgod pakke til aktørene.

Vivi Nyseter-Østby, Norkring, og nyvalgt styremedlem i UASN

– Jeg er opptatt av den digitaliserte flyten, databruken. For å løfte markedet trenger vi å løse utfordringen med heldigitalisering, få et bredere verdiforslag – løse en større del av hva kunden har behov for. Da får man oppdraget. For å få til det, så trenger flere å gå sammen. Jeg tror man må jobbe tverrfaglig og tørre å dele mer – ha en større åpenhetskultur for å oppnå ting. Da får man til de store løftene, ikke bare enkeltoppdrag. Det mener jeg er avgjørende for industrialiseringen av bransjen.

Torbjørn Hauge, Maritime Robotics

– Vi er på vei vekk fra protyper og enkeltoppdrag, og mot flere leveranser. Når det gjelder foto har det å ta dronebilder av boliger gått fra å være enkeltoppdrag til å bli noe alle eiendomsmeglere leverer. Det er en del av et sluttprodukt. Innen landmåling er vi også godt på vei dit, og i løpet av kort tid vil det bli sånn i flere sektorer. Kraftbransjen vil også etter hvert få det som en integrert del av leveransen. For vår egen del, i Maritime Robotics, bygger vi flydroner, som vi nå også begynner å levere. Det blir spennende når de blir tatt i bruk.

Richard Moore, forsker, SINTEF.

– Store selskaper må investere litt mer i fremtiden for ubemannet luftfart. For øyeblikket er det ikke en god forståelse for risikoen som er involvert når det gjelder droner. Den forståelsen vil komme ved at disse selskapene gjennomfører FoU-prosjekter og utfører egne tester. Når systemene har vært på markedet i en viss tid, vil det være en større forståelse for risikoen. Da vil vi få bedre reguleringer og bedre regler for bruk droner. Det vil igjen føre til bedre standardisering, og det vil være til nytte for hele sektoren. Jeg tror ikke dette vil skje innen et år, men vi kommer kanskje et videre steg på veien.

Heine Schjølberg, eier Studio 400 

– En ting som blir viktig for meg er å se om jeg kan bruke erfaringen jeg har med droner, og det jeg har opparbeidet av kunnskap, på andre områder enn bare foto og film. Fagdagen åpnet øynene mine for det – at det kan være flere spennende områder for meg som operatør, for eksempel inspeksjon og datainnsamling. Droneteknologi og alt rundt det er veldig interessant og spennende, og jeg ser at det kan bli behov. Utfordringen for meg blir å komme i kontakt med bransjen, og vise hva jeg kan bidra med for de som ønsker å bruke droner.

Atilla Haugen, daglig leder Trøndelag droneservice 

– Jeg håper at droner blir mer akseptert som et verktøy, slik at de som er leverandører av dronetjenester i større grad blir akseptert som samarbeidspartnere.  Vi må få bort skepsisen som er knyttet til droner. Og så må det bli gjort mer for å opplyse at det faktisk fins et strengt regelverk, slik at det blir naturlig å hyre inn en proff dronepilot, i stedet for noen som ikke følger det samme regelsettet. UAS Norway og deres medlemmer må gå i spissen, men også leverandører av droner må være med å opplyse om at det fins lover og regler å forholde seg til. I tillegg til dette forventer jeg at teknologien fortsetter å utvikle seg i høyt tempo.