Vi ønsker velkommen til en 3-dagers samling like utenfor Trondheim som inkluderer kurs, praktisk flyving og nettverk hvor vi setter fokus på nettselskapenes potensiale ved dronebruk.

Dronekurs for Nettselskaper: Lær av Nordens beste

I slutten av november samler vi Nordens beste droneeksperter for å inspirere nettselskaper til å forme fremtiden effektive bruk av droner. Fra nattinspeksjoner til linedraging ved hjelp av drone - I november blir Selbu epicentret for innovasjon for nettselskapenes dronebruk.
ChatGPT, Erfan Shaerzadeh

Meld deg på HER!

I de bølgende traktene av Selbu, Trøndelag, møtes noen av Nordens mest erfarne eksperter innen dronebruk for nettselskaper. Denne tre dager lange kursdagene lover å inspirere ansatte i nettselskaper, men enda viktigere, gi dem de nødvendige verktøyene for å maksimere nytten av dronebruk i sine organisasjoner. Et unikt initiativ, dette arrangementet samler nettselskaper som deler sin beste praksis, og det inkluderer spesialkurs designet for å takle de mest presserende utfordringene i bransjen.

Droner har på kort tid blitt uunnværlige for nettselskaper. Med teknologisk fremskritt, har disse små, men allsidige ubemannede farkostene vist seg å være en game-changer for inspeksjon og vedlikehold av kraftlinjer og infrastruktur. Helikopter, som en gang dominerte luftrommet, blir gradvis erstattet av droner som gir betydelige kostnadsbesparelser, miljø og effektivitetsgevinster.

Men det er en utfordring som mange nettselskaper står overfor. Å ta fullt utbytte av dronepotensialet er ikke alltid enkelt. Det handler ikke bare om å anskaffe droner, men også om å utvikle kompetanse og implementere beste praksis i organisasjonen. Dette er akkurat derfor det tre dagers arrangementet i Selbu er så viktig.

Slik kan det se ut når kraftig snøfall har skadet linjene. Her flere stolper som er nesten slått ned i bakken på grunn av tung snølast etter kraftig tung og våt snø. Illustrasjonsbilde fra Agder i 2018. Foto: Anders Martinsen

Deling av ekspertise

En av de mest verdifulle aspektene ved denne begivenheten er tilstedeværelsen av erfarne instruktører fra ulike nettselskaper og partnere som har spesalisert seg på løsninger for nettopp nettselskaper. Dette er folk som har gått gjennom prøvelsene og feilene ved å innføre droner i sin virksomhet, og de er ivrige etter å dele sine innsikter med andre. Dette er en sjelden mulighet til å lære fra de som har vært på frontlinjene av droneinnovasjonen.

Målrettede Kurs

Kursene som tilbys i Selbu er nøye utformet for å møte de mest presserende behovene i bransjen. Her er en oversikt over noen av høydepunktene:

1) Toppkontroll: Lær hvordan du styrer dronen på en profesjonell måte for nøyaktige inspeksjoner og sikker flyvning.

2) Linedraging ved hjelp av drone: Utforsk hvordan droner kan effektivisere prosessen med å trekke kabler over lange avstander, og redusere risiko, tids- og kostnadsfaktorer fremfor bruk av eksempelvis helikopter

3) Luftfartshindrer: Forstå hvordan man unngår og håndterer luftfartshindringer i droneoperasjoner.

4) Feilsøking: Få ferdigheter i å identifisere og løse problemer med dronen under oppdrag.

5) Inspeksjon av luftmarkører ved hjelp av droner: Se hvordan droner kan være et uvurderlig verktøy for å inspisere og vedlikeholde luftmarkører, som er essensielle for luftfartsnavigasjon og sikkerhet.

6) Nattinspeksjon ved hjelp av drone: Lær hvordan droner kan bidra til å opprettholde nettverkssikkerhet og effektivitet selv under mørke forhold.

7) Droneoperasjoner utenfor synsrekkevidde: Gjennomgå regelverk og beste praksis for å utføre inspeksjoner og vedlikehold av anlegg som er utenfor direkte synsrekkevidde når du flyr.

8) Termografering: Lær hvordan du bruker termografi for nøyaktige inspeksjoner og feilsøking.

9) Bruk av LIDAR på drone: Utforsk hvordan LIDAR-teknologi kan forbedre nøyaktigheten og dybden av inspeksjoner, samt muliggjøre mer avanserte datadrevne analyser.

10) Flyvning innenfor kontrollsonen utenfor ordinær åpningstid: Utforsk de regulatoriske og sikkerhetsutfordringene knyttet til droneoperasjoner i sensitive områder og utenom vanlig åpningstid til tårntjenesten i ditt område.

11) Drone in a box: Opplev fremtiden med automatiserte droneoperasjoner fra en boks, optimalisert for kontinuerlig overvåking.

Krevende og farlig forhold å jobbe i når montørene må ut i felt etter kraftig snøfall. Da kan dronene være nyttige for å kartlegge blant annet omfanget av skadene. Her fra Agder i 2018. Foto: Anders Martinsen

Samfunnsnytte av Droner

Droneteknologi representerer ikke bare en økonomisk fordel for nettselskapene, men den har også en dyp samfunnsnytte. Reduksjonen i driftskostnader som droner muliggjør, har potensial til å føre til lavere strømpriser for forbrukerne. I tillegg bidrar bruken av droner til å minimere miljøpåvirkningen, ettersom de reduserer behovet for store, støyende helikopteroperasjoner.

Nettselskaper som tar i bruk droner for inspeksjoner og vedlikehold, er også bedre rustet til å håndtere nødsituasjoner, som for eksempel strømbrudd forårsaket av ekstremvær. Droner kan raskt inspisere og identifisere feil i kraftledninger, noe som fører til raskere og mer presis gjenoppretting av strøm men da må også bruken av droner være godt planlagt og strukturert i organisasjonen.

Hvorfor delta?

Selbu i Trøndelag vil være stedet der kunnskap og erfaringer deles, og der fremtiden for dronebruk i nettselskaper formes. Det er et arrangement som ikke bare vil øke kompetansen til energimontører, men også styrke hele bransjen.

Som dronene svever over våre kraftlinjer, er det tydelig at fremtiden allerede er her. Nettselskaper som omfavner denne teknologien og investerer i kompetanse vil være best rustet til å møte de utfordringene og mulighetene som ligger foran oss. Dette initiativet i Selbu er et skritt i riktig retning, og det er et bevis på Nordens engasjement for å lede an i den spennende utviklingen innen energibransjen.

Meld deg på HER!