Dronemagasinet beklager omtale

Dronemagasinet beklager at vi skrev at Knut Roar Wiig ble fjernet fra stillingen som daglig leder i Nordic Unmanned i en artikkel 14. september 2023.
Redaksjonen
I et intervju med den nye administrerende direktøren Stig H. Christiansen i Nordic Unmanned 14. september 2023, omtalte Dronemagasinet avgangen til Knut Roar Wiig.
Wiig ledet selskapet i en årrekke, men gikk brått av våren 2023. I artikkelen het det at Wiig «ble fjernet». Vi hadde ikke dekning for dette. Wiig sier han selv tok initiativet, og ønsket å fratre. Vi beklager vår omtale, og den ulempen dette kan ha medført Wiig. Artikkelen er oppdatert med korrekt informasjon, og ligger nå her, med en presisering.