Foto:Faksimile: Bergensavisen

Dronepilot fikk 8.000,- i forelegg og dronen inndratt

Det ble resultatet for dronepiloten som fløy ulovlig over konsertområdet Koengen i Bergen i starten av juli.
hvor flere tusen mennesker var samlet til konsert med Weeknd. Politiet og Luftfartstilsynet ser alvorlig på hendelsen.
Anders Martinsen

Frykter skader
– Droner er potensielt skadelig hvis de faller ned. Tenk deg scenarioet der en drone faller over en folkemengde på 15,000 mennesker som det var på sist VG konsert i Bergen. For det første kan personer som dronen faller over bli hardt skadet, og det kan oppstå panikk i en stor folkemengde med de skader det kan medføre, sier Landro. Ved store arrangementer er det også gjerne film og bildeforbud, og bruk av drone vil medføre brudd på dette forbudet. Ikke minst er det viktig å ta hensyn privatlivets fred. Dersom noe skulle skje som følge av uhell med drone er det dronefører som er erstatningsansvarlig understreker politiet.

– Spesielt nå sommerstid med mange uteaktiviteter, det være seg store arrangementer, opphold i egen hage, på stranden eller lignende, kan det være fristende for mange dronebrukere å filme nettopp slike hendelser. Men det er et regelverk knyttet til bruk av drone, og vi oppfordrer folk til å følge disse, sier Gustav Landro, stabssjef og fungerende leder for Felles enhet for operative tjenester ved Vest politidistrikt i en pressemelding.

Straffereaksjon
Avvik fra reglene kan medføre bot skriver politiet. I løpet av det siste året forteller Landro at de har registrert rundt 14 hendelser som kan være brudd på luftfartstilsynets regler.
– I den siste registrerte saken, der det ble fløyet en drone over en konsert på Koengen i Bergen, ble fører idømt en bot på 8.000 kr samt at dronen ble inndratt. Vi ser alvorlig på brudd på reglene og vil følge med, understreker Landro overfor UAS Norway.

Bergensavisen var en av de første avisene som skrev om den ulovlige flyvningen

Forelegget i Bergen er det første som politiet i distriktet har skrevet ut for ulovlig flyvning av droner.
Luftfartstilsynet:– Positivt at politiet følger opp
– Luftfartstilsynet ser veldig positivt på at politiet følger opp ulovlig flyging. Det er viktig å understreke at du som dronefører har fullt ansvar for skader på personer og eiendeler så du må alltid fly dronen på en hensynsfull måte. Luftfartøyet må til enhver tid være godt synlig for den som flyr det. Ved enhver flyging skal det holdes nødvendige sikkerhetsavstander. Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken (sett fra dronen) eller nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger på mer enn 100 personer. Har du fått tillatelse fra de som står på bakken eller de som eier bygningene kan du fly inntil 50 meter fra disse – men flyvning over konsertområder, idrettsarrangementer og områder hvor det er mange personer tilstede er generelt en dårlig ide og kan være direkte farlig. Det er et stort ansvar man påtar seg som dronepilot, understreker fungerende seksjonssjef for ubemannet luftfart, Bente Heggedal ovenfor UAS Norway

Fungerende seksjonssjef for ubemannet luftfart, Bente Heggedal.

I følge Luftfartstilsynet har enkelte operatører tillatelse til å fly nærmere en de gitte sikkerhetsavstandene, men aldri over folkeansamlinger. Heggedal understreker at det er svært omstendelig å få en slik tillatelse og det er kun rundt 50 operatører i Norge som har muligheten til å fly nærmere en 150 meter til en større folkeansamling.

Flere har fått droner beslaglagt
I følge Heggedal har Luftfartstilsynet fått melding om 5 saker på landsbasis siden forskriften trådde i kraft.
– Dette er saker der det er gitt forelegg fra politiet som er vedtatt, i tillegg er det i enkelte tilfeller beslaglagt utstyr.
Luftfartstilsynet mottar også klager på ulovlig flyging, så langt i år har vi mottatt 37 klager og disse blir fulgt opp. Alvorlige tilfeller vil bli anmeldt, slik som i Bergen sier Heggedal som oppfordrer alle til å vise respekt for regelverket.

Forventer at dronebrukere kjenner til regelverket

Luftfartstilsynet har de siste månedene fulgt opp flere operatører som ikke har operert iht forskriften. – Vi må nok innse at vi lære opp en ny generasjon brukere av luftrommet, men nå har forskriften som regulerer droner vært på plass så lenge at nå må vi forvente at de som kjøper droner også følger de regler som gjelder, avslutter Heggedal.