For første gang har Luftfartstilsynet ilagt overtredelsesgebyr for manglende registrering på flydrone.no. Illustrasjonsfoto: Hans Torgersen

Første bot for manglende registering2000 i overtredelsesgebyr for å ikke være registrert i flydrone.no

For første gang har Luftfartstilsynet ilagt overtredelsegebyr på 2.000,- til en privatperson for å ha flydd en drone uten registrering på flydrone.no
Ole Dag Kvamme

Det hele begynte med en bekymringsmelding 23. oktober i fjor høst. Da registrerte politiet i Vestland fylke en mann som fløy drone. Politiet rapporterte flyvningen til Luftfartstilsynet i slutten av januar i år. Da tok Luftfartstilsynet selv affære.

Luftfartstilsynet ila ham en overtredelsesgebyr på 2.000 kroner, melder NRK Møre og Romsdal. Inntil nå er det politiet som har håndhevet ulovlig flyvning.

– Mannen ble i år ilagt overtredelsesgebyr for å ha fløyet uten registrering på flydrone.no. Han hadde heller ikke gjennomført nettkurs for sertifikat i Åpen kategori, sier flyoperativ inspektør Geir Magnus Hardeland hos Luftfartstilsynet.

Mannen har akseptert gebyret, opplyser Luftfartstilsynet.

– Fire av fem flyr ulovlig

Ifølge Luftfartstilsynet har mellom 150.000 og 270.000 personer en drone som skulle vært registrert. Halvparten av dem er i aktiv bruk, som dermed krever registrering av fører i flydrone.no. Kun 22.000 har registrert seg.

Ifølge tilsynet flyr dermed omlag fire av fem personer ulovlig i Åpen kategori, fordi de ikke har registrert seg i det lovpålagte registeret. Selv små droner under 250 gram må registrere seg, om de har kamera.

Hardeland forklarer at bøtene er hjemlet i en forskrift som innfører europeiske regler om luftfart til Norge, den såkalte BSL A 7-2. Denne forskriften åpner opp for at Luftfartstilsynet ved overtredelse av bestemmelser i forskriften kan  ilegge overtredelsesgebyr.

Bedrift fikk 30.000 i bot

Ut fra forskriftene bøtela Luftfartstilsynet også nylig en bedrift, som test-fløy en drone som var tyngre enn operatørtillatelsen til bedriften. Størrelsen på denne boten var 30.000 kroner. Bedriften klaget, men Samferdselsdepartementet avviste klagen, og omtalte den å være i nedre sjikt av størrelse.

Hardeland minner også om at reglene finnes enkelt tilgjengelig på deres hjemmesider.