Det ene droneprosjektet er knyttet til ruteplanlegging under vanskelige forhold, det andre til systemer som skal kunne hjelpe på isdeteksjon og redusering av isdannelse på droner.
Foto: NTNU/UBIQ Aerospace

Droneprosjekt på anti-ising får 27 millioner fra Forskningsrådet

NTNU og UBIQ Aerospace har blitt tildelt henholdsvis 15 og 12 millioner kroner til to prosjekter som er knyttet til isdannelse på droner. Dermed er de blant Norges aller største droneprosjekter.
Jan Frantzen

Under droneoperasjoner utenfor synsrekkevidde kan isdannelse – icing – være en stor utfordring. To forskningsprosjekter hos NTNU og UBIQ Aerospace som tar for seg dette er de siste ukene blitt støttet med 27 millioner kroner av Norsk forskningsråd.

Pengene fordeles med 15 millioner til forskning på hvordan icing-forhold kan oppdages og hvordan de negative effektene av is på droner kan reduseres, og 12 millioner til utvikling av et ruteplanleggingsverktøy for droneoperasjoner under vanskelige vær- og isforhold.

En av prosjektlederne er Richard Hann, som er forsker ved NTNU. Han er utdannet luftfartsingeniør og har doktorgrad innen emnet icing på droner. Hann jobber også for teknologiselskapet UBIQ Aerospace.

– Bakgrunnen for begge prosjektene er forskningen vi gjør på NTNU rundt utfordringene med atmosfærisk isdannelse på droner. I skyer kan det være vann som er under frysepunktet, og det blir til is hvis det legger seg på dronen. Dette er en utfordring, for hvis det dannes is er det stor sjanse for at dronen krasjer. For å ta fatt i denne utfordringen ble det gjort et forskningsprosjekt på NTNU for noen år siden, og dette utløste ytterligere aktivitet – blant annet grunnleggelsen av UBIQ Aerospace, som nå utvikler et is-beskyttelsessystem for UAV-er, forteller Hann.

Smarte løsninger

Hvis dronen din møter på tøffe vær- og isforhold, må den kunne håndtere de, konstaterer Hann, her i aksjon under sitt forskningsprosjekt.

Målet med det første prosjektet er å utvikle ekspertise innen kunstig intelligens, robotikk og autonome systemer som skal kunne hjelpe på isdeteksjon og redusering av isdannelse på droner.

– Vi ønsker å utvikle smarte løsninger som er i stand til å takle denne utfordringen. Hvis dronen din møter på tøffe vær- og isforhold, må den kunne håndtere det. Autopiloten må forstå når dronen er i slik situasjon, og ta smarte beslutninger for å komme seg ut av den. Prosjektet handler også om hvordan man skal unngå icing i situasjoner hvor man vet på forhånd at slike forhold kan oppstå. Det kan innebære bruk av et beskyttelsessystem, eller justering av flight-planen for å minimere eksponeringen for icing, forklarer forskeren.

I det andre prosjektet ønsker NTNU og UBIQ Aerospace å utvikle et verktøy som er i stand til å planlegge den optimale ruta i et område med icing-forhold.

– Algoritmer og andre verktøy vil hjelpe oss planlegge en rute fra A til B ut fra værmelding og meteorologiske data. Bør jeg fly rundt det utfordrende området, gjennom, eller ikke fly i det hele tatt fordi risikoen er for stor? Dette vil også ta hensyn til dronens utstyr og energibehov, som er ulikt under ulike forhold, sier Hann.

Samarbeid med bransjen

Isdannelse kan være en utfordring under droneoperasjoner utenfor synsrekkevidde.

De 27 millionene fra Forskingsrådet gjør NTNUs droneprosjekt til et av de største i Norge når det gjelder finansiering.

– Jeg er veldig glad for disse midlene, og for at Forskningsrådet anerkjenner at icing er en stor utfordring for industrien. Det gir oss også ekstra tro på at vi er de rette til å løse dette problemet. UBIQ Aerospace er det eneste selskapet som tilbyr is-beskyttelsessystem, og dette prosjektet vil definitivt hjelpe oss til å komme videre, sier prosjektlederen.

Tidsrammen på prosjektene er 4-5 år, og vil involvere fire doktorgradsstudenter som skal jobbe sammen med Hann. Forskningen vil bli gjort i samarbeid med dronebransjen.

– Det er avgjørende for at vi skal produsere resultater som er relevante for brukerne, og som de vil kunne dra nytte av i fremtiden, konstaterer Hann.