Droner bli brukt både av politi og brannvesen og til søk og redning.

Droner bli brukt både av politi og brannvesen og til søk og redning. Men øker droner samfunnssikkerheten? Representanter fra blant andre Statnett, Telenor og DJI diskuterer i denne paneldebatten.
Jan Frantzen

Se paneldebatten her!