– DRONER BYR PÅ FANTASTISKE MULIGHETER

- Droner vil skape mange nye jobber og løse offentlige oppgaver, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han åpnet dronekonferansen UNC 2016 i Oslo mandag.
Reportasje: Arne Roger Janse

– Droner kan for eksempel inspisere broer, strømnett og toglinjer, ofte raskere, rimeligere og tryggere enn før. Det vil skapes mange nye jobber innen ubemannet luftfart, og garantert flere jobber enn den samme industrien vil gjøre overflødig, sa Solvik-Olsen.

Som samferdselsminister er han også luftfartsminister og dermed også droneminister. Han har fulgt fremveksten av den nye næringen med interesse og forventning.

– For meg som konsument og offentlig konsument, er jeg spent på hva slags tjenester droneindustrien kan levere, og til hvilken kostnad. Når vi møtes igjen om fem år, har dere helt sikkert funnet nye bruksområder; fra pizzaleveranser til overvåking av ulykkessteder eller grensekontroll. Jeg er sikker på at vi vil se produkter og tjenester vi ennå ikke har tenkt på, sier Solvik-Olsen.

Han foreslo selv at droner automatisk rykker ut ved nødanrop og sender bilder fra stedet det ble ringt fra, slik at politi eller brannvesen har en bedre forståelse av hva som venter dem når de ankommer stedet litt etter dronen.

– Et felt som internasjonale postdistributører allerede ser på er postombringing i mer landlige områder. I Norge, med mange lavt befolkede områder, og stadig lavere postvolum, er det noe vi vil følge med interesse, sier Solvik-Olsen.

OPPTATT AV SIKKERHET

Ministeren snakket også om sikkerhet, og tilhørende regler og forskrifter.

– I mitt departement snakker vi vanligvis mest om sikkerheten til folk som fraktes. Droner snur opp ned på dette perspektivet, da handler det om sikkerheten til folkene på bakken. Vi må være sikker på at dronene virker hele tiden, at de holder seg i luften og ikke faller ned. Om du har 100.000 droner i lufta og en ramler ned hvert femte minutt, så sier det seg selv at det ikke fungerer for samfunnet. Vi må ha regler og regulativer, så man ikke flyr over store folkemengder eller på andre steder som representerer risiko for folk. Vi trenger generelt ikke forbud, men fornuftige regler for hvordan vi håndterer dette på en riktig måte i et moderne samfunn, sa Solvik-Olsen.

Han trekker fram Norge som et godt land for ny teknologiutvikling, og håper at flere selskaper innen ubemannet luftfart vil se på Norge som et interessant sted å etablere virksomhet.

– Nordmenn er svært positive til ny teknologi og omfavner den raskt. For droner byr Norge på muligheter for å testing i ubefolkede områder, i utfordrende topografi og klima. I tillegg er det kort vei til myndigheter som ønsker å legge til rette for ny næringsutvikling, sa Solvik-Olsen.