Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, diskuterte droner på TV2 Nyhetskanalen torsdag morgen.
Foto:Skjermdump TV2

Diskuterte droner på TV2 Nyhetskanalen

UAS Norway og samferdselsministeren diskuterte droner i et lengre innslag på TV2 Nyhetskanalen torsdag morgen.
Arne Roger Janse

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, utfordret samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å delta aktivt i en holdningsskapende kampanje for å skape kultur for forsvarlig bruk av droner blant nordmenn.

Ferske tall fra Opinion, presentert på dronekonferansen UNC i forrige uke, viser at det finnes rundt 230.000 droneeiere i Norge. Tallet har økt kraftig de siste årene. Samtidig viser undersøkelsen fra Opinion også at bare halvparten av nordmenn som flyr drone, kjenner til regler og forskrifter for bruk av drone.

– Vi er bekymret over manglende kunnskap om regelverket. Mange voksne og barn flyr drone uten å vite hva som er lov og ikke lov, sier Anders Martinsen.

I løpet av den siste måneden er norske flyplasser stengt tre ganger etter at det er observert droner i nærheten av flyplassen, der det absolutt ikke er lov å fly.

– I to år har vi tatt til orde for en nasjonal dugnad – en holdningskampanje – rettet mot alle som kjøper droner i Norge. Jeg vil igjen utfordre samferdselsministeren til å bli med på dette. Vi må gjøre noe for å sikre norsk luftrom fra uønskede hendelser og ulykker, sier Martinsen.

1. desember starter UAS Norway og Luftfartstilsynet en light-versjon av en holdningskampanje. Alle droner som selges i Norge fra denne datoen får påklistret en lapp der det vises til nettsider som gir informasjon om trygg bruk av droner.

– Vi gir også alle som kjøper droner gratis forsikring i to måneder og tilsvarende medlemskap i UAS Norway. Det er ikke nok, men det er et første skritt på veien mot bedre sikkerhet i norske luftrom, sier Martinsen.

PS: I innslaget på TV2 Nyhetskanalen ble det hevdet at Luftfartstilsynet advarer mot å kjøpe droner i julegaver. Det er ikke riktig! Både samferdselsministeren og UAS Norway beskrev droner som spennende leketøy og nyttig verktøy.