Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) møtte Dronemagasinet tirsdag.
Foto:Hans O. Torgersen

Samferdselsministeren til Dronemagasinet: - Droner er et lovlig, nyttig og bra virkemiddel

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) møtte Dronemagasinet under det nordiske ministermøtet i Fredrikstad mandag og tirsdag. Han er klar i sin positive holdning til droner.
Hans O. Torgersen

Omtrent samtidig som vi møtte samferdselsministeren, sendte departementet hans ut pressemelding om at det ikke blir noe droneforbud. Denne nyheten bragte Dronemagasinet mandag.

I pressemeldingen forteller regjeringen at tre departementer skal danne en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan man skal bekjempelse ulovlig droneflyging og kriminalitet relatert til bruk av droner.

Vil ikke stoppe samfunnsnyttig bruk av droner

I intervjuet med Dronemagasinet gjentok Nygård det som han tidligere har fremhevet, at han ikke vil stoppe samfunnsnyttig og lovlig bruk av droner. Men dette var ikke tema under møtet med de nordiske samferdselsministerne.

– Hvorfor var ikke droner tema?

– Når vi lager på program for disse møtene, så baserer det seg jo ofte på hva vi har vært innom på tidligere ministermøter. Dette møtet her var jo litt å summere opp det som har vært arbeidet under den norske formannskapet i Nordisk Råd, og da har ikke dronene vært en sånn helt sentral del i det. 

Elektrifisering

Både Nygård og hans finske kollega Timo Harakka var opptatt av elektrifiseringen av luftfarten da de møtte Dronemagasinet.

– Det er jo riktig som Timo her sier at droner har en plass i dette når vi snakker om elektrifisering av luftfarten, men vi har ikke spesifikt vært inne på den muligheten som ligger et stykke der framme, med mere dronebasert persontransport også. Det er et fremtidsscenario, men vi er jo alle opptatt av dronenes potensiale og mulighet i norsk og nordisk luftfart. Det er jo åpenbart, sier Nygård.

Nordisk samferdselsministermøte i Fredrikstad 7. og 8. november 2022. F.v. Sigurður Ingi Jóhannsson (Island), Andreas Carlson (Sverige), Jon-Ivar Nygård (Norge) og Timo Harakka (Finland). Foto: Hans O. Torgersen

Mandag  bragte Dronemagasinet nyheten om at det ikke blir noe droneforbud eller andre restriksjoner for dronebransjen nå, til tross for mye oppmerksomhet rundt påståtte observasjoner av droner ved kritisk infrastruktur.  

– Jeg er veldig opptatt av at vi ikke nå skal hoppe på og lage regler som ødelegger for det kommersielle og for alt det som ligger av potensiale innenfor dronevirksomhet, sier samferdselsministeren.  

– Det er vel også mulig å utnytte det regelverket som allerede ligger der? 

– Ja, det er et godt regelverk egentlig, så det handler om å håndheve det. Vi har diskutert hvordan man kan se på mer selvrapportering og for å sørge for at man ikke får misforståelser knyttet til dette. Og så handler jo veldig mye om å kommunisere tydeligere om hva som gjelder av regelverk. Selvfølgelig handler det også om ressurser og hva politiet kan klare å følge opp. Det er en helhet. 

  • – Åpenbart vært provokasjoner

– Hvordan har du opplevd denne perioden med i stadig flere droneobservasjoner ved kritisk infrastruktur?  

– For det første så har det nok åpenbart vært provokasjoner fra noen, og så er det jo sånn at når vi ber om økt årvåkenhet, så får du også mer rapportering. Da kan du jo også selvfølgelig få rapporter om aktivitet som ikke på noen som helst måte er truende eller et problem. Det er jo litt sånn krevende, men jeg tror vi skal være der at vi er opptatt av at droner er et lovlig, nyttig og bra virkemiddel.

Med i nasjonal luftfartsstrategi

Regjeringen har nå bedt samferdselsdepartementet, justis- og beredskapsdepartementet og forsvarsdepartementet ta initiativ til en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan staten kan bidra til forebygging mot og bekjempelse av ulovlig droneflyging og kriminalitet relatert til bruk av droner. Dette skjer som ledd i arbeidet med en nasjonal luftfartsstrategi.

Arbeidsgruppen vil vurdere handlingsalternativene som er beskrevet i et innspill som Luftfartstilsynet leverte Samferdselsdepartementet torsdag 20. oktober 2022.

Luftfartstilsynet var bedt om å se på hvilke løsninger som kunne ha vært aktuelle for midlertidig å redusere bruken av droner, for å få bedre oversikt over og kontroll på droneaktiviteten i norsk luftrom, heter det i en pressemelding fra samferdselsdepartementet.