Store maskiner og mye krefter i sving. Droner brukes ofte til å dokumentere oppdrag før og etter. Det bidrar også til å forbedre utførelse av rydding av skog med minst mulig skader.
Foto:Anders Martinsen

Skogselskap bruker droner: Droner gjør to dagers arbeid på en time

– To dagers manuell jobb gjøres på en time med drone, forteller skogssjef Lars Haug i Viken Skog. Samvirket har gått til anskaffelse av fem droner, og tror det blir flere. 
Anders Martinsen og Hans O. Torgersen

Høststormen i november 2021 skapte store overskrifter. Flere tusen var uten strøm. Skogeiere mistet store områder etter vindens herjinger.

– Ingen i Norge har sett lignende vindfellinger etter en storm i nyere tid. 15 % av Norges avvirkning på over et år blåste ned på en ettermiddag. Det er nok en plass mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter,  forteller Lars Haug, skogsjef i skogeiersamvirket Viken Skog.

Bratt og ofte farlig. Det er et krevende terreng å hente ut tømmer som har blitt tatt under det kraftige vindfallet. Droner gjør jobben både sikrere og mer effektivt. Ikke rart skogsjefen Lars Haug er fornøyd med bruk av droner i arbeidet. Foto: Anders Martinsen

Haug stod midt i skogen i Numedal etter stormen i november 2021 da Dronemagasinet snakket med ham.

– Vinden har kommet nordfra og slått inn i dalsiden. Det er nok rundt 15 000 kubikkmeter med tømmer som ligger i dette området. Maskinene er laget for å hogge stående skog, og dermed øker produksjonstiden med 30-40 % for en kubikkmeter med tømmer, forteller Haug.

Stor jobb – krevende område

Oppryddingen i Numedal tok flere måneder. Droner var til stor hjelp.

– Vi slet i starten med å få oversikt over skadeomfanget på grunn av lav sol og for dårlige forhold til å bruke satellittbilder og eventuelle flyfoto. Derfor begynte vi å teste drone.

Det viste seg å være et svært godt verktøy til å identifisere vindfall. 

– Vi kan bruke det i planleggingen og overføre data til skogsmaskiner som er i drift. Normalen er å gå på beina rundt i felt, og merke fysisk med merkebånd. Det er en manuell jobb det nesten er umulig å utføre i dette terrenget, sier han, og legger til:

– Det ble sagt her at det vi gjør med drone på en time er to dagers manuell jobb, forteller han.

Foto: Anders Martinsen

Viken Skog har LIDAR-data i sine kartverktøy, og kobler dronebilder opp mot sitt eksisterende verktøy.

– Maskinførerne kan ta inn bildene i vår entreprenørapp og se hvilken retning treet har falt, slik at de vet hvordan de skal angripe det, forklarer Haug.

Han forventer at dronebruken vil øke fremover.

– Vi har over 30 skogbruksledere, altså de som kjøper tømmer av skogeiere og planlegger skogsdrift. Etter hvert kommer de til å bli utstyrt med droner slik at de får erfaring. Og da kan vi bruke det i andre sammenhenger, til etterkontroll av forskjellige ting, og til sjekk av kantsoner, sporskader eller hogstflater.

Detaljplanlegging

Geit Jacobsen er opplæringsansvarlig i Viken Skog, og opptatt av å finne enkle og effektive verktøy for skogbruksledere. Han driver med opplæring av nyansatte og oppfølging av de han kaller «gamle ringrever».

– Vi har gjort innkjøp av fem droner, og skal plassere dem ut på de distriktskontorene hvor det er mye vindfall. Etter hvert satser vi nok på samtlige, sier han.

Viken er stort.

 – For å kunne detaljplanlegge rundt omkring på driftene våre er det viktig å ha eget verktøy – noe som snakker med entreprenørappen vi planlegger tømmerdrifter i. Der kan vi legge inn bilder av vindfall i oppdragsflatene, slik at entreprenør får oversikt, sier Jacobsen.

Droner er altså i ferd med å få en betydelig rolle i skogbruket, noe Haug mener er helt naturlig.

– Å effektivisere skogbruk er å ta i bruk teknologi, konstaterer han.