Med droner kan man få bilder på et detaljnivå som ikke er mulig med satelittdata.
Foto:Esri

Droner i det offentlige: – En fantastisk mulighet til effektivisering

– Kartlegging og oppmåling er ressurskrevende, men dronen kan bidra til å redusere det problemet, sier Astrid Hvattum, leder for forretningsutvikling og innovasjon i Geodata.
UAS Norway

– Droner kan gi fantastiske muligheter til å effektivisere virksomheten, kanskje spesielt i det offentlige. Kartlegging, feltarbeid, befaringer, tilsyn og oppmåling er ressurskrevende, men dronen kan bidra til å redusere det problemet ved å automatisere operasjoner og gjenbruke informasjon, sier Astrid Hvattum, leder for forretningsutvikling og innovasjon i Geodata.

Geodata er markedsledende i Norge på geografiske informasjonssystemer og tilhørende teknologi. Selskapets geografer, geomatikere og teknologer analyserer og visualiserer data i digitale kartløsninger. Tjenestene leverer de til alle slags bransjer, inkludert en rekke offentlige etater og organisasjoner – fra Miljødirektoratet til Politiet og Forsvaret.

– Det vi fokuserer på er å gi selskapene mulighet til å utnytte potensialet i dataen de har samlet inn. Etter en overflyvning med en drone kan vi hjelpe dem med å visualisere filmene/bildene i kartet, i kontekst av verden de er en del av i både tid og sted. Dataen kan ses i sammenheng med all relevant informasjon fra dette stedet, fra værdata, kulturminner, skredfare, veier eller infrastruktur til bygg og anlegg i 3D. I tillegg kan vi ta vare på historiske data slik at man i ettertid kan gå inn å sammenligne med eldre kart eller overflyvninger, forklarer Hvattum.

Høyt detaljnivå

Astrid Hvattum, leder for forretningsutvikling og innovasjon i Geodata.  Foto: Geodata

Hvattum sier at droner er blitt et godt og viktig verktøy de siste årene, ikke minst fordi de gir mulighet til å få sanntidsoversikt over et stort område.

– Det har ikke har vært mulig før, i den oppløsningen vi trenger. Vi har flyfoto, satellitter og Google Maps, men med drone kan vi samle inn informasjon om akkurat det området som er viktig – i ønskelig oppløsning og format. Med satellittdata kan man ikke få det ned på det samme detaljnivået, sier hun, og påpeker også at mange norske kommuner har enorme areal, sammenlignet med tilgang på ressurser.

– Da er det avgjørende å kunne utnytte teknologien. Mange oppgaver, stort ansvar og store forventninger og krav til kartlegging og tilsyn når det gjelder blant annet klima og risiko gjør behovet for effektivisering og automatisering sterkere enn noen gang.  Her kan du gjøre en forskjell med drone.

Aha-opplevelse?

Hvattum sier at det fortsatt er mange aktører i det offentlige som har til gode å se potensialet i droneteknologi.

– Utfordringen er at det ofte blir ett enkelt initiativ av en ildsjel som synes dette er spennende, og at verdien kun kommer én etat eller avdeling til gode. Faktum er at ganske små investeringer kan gjøre at dataen man samler inn med droner blir tilgjengelig for flere, og det har en betydelig verdi.

Hvattum har en helt klar oppfordring til offentlig sektor:

-Oppfordringen til det offentlige er å investere for å effektivisere – og å tenke deling, gjenbruk og samhandling mer enn funksjonalitet for å løse den enkelte oppgaven. Det er et stort potensial her, for både effektivisering, innovasjon og kvalitetsheving av tilgjengelige data, sier Hvattum, som mener leverandører av droner og dronetjenester må bli flinkere til å vise hva som er gevinsten med en slik teknologi. Hun synes Bedre Flyt-konferansen er et viktig steg i så måte.

Bedre Fly(t): Se programmet og kjøp billett her

– Temaet vil bli belyst fra begge sider under konferansen, og det er viktig. Noen kan nok komme til å få aha-opplevelser om hva som faktisk er mulig å få til med droner, sier hun.