Jarle Stokke Olsen og Håkon Skavikmo fra Glitre Nett under konferansen Droner i Energisektoren. Kabelen de holder er en høyspentkabel som ble kuttet av helikopter under linjeinspeksjon. Det ble en av de utløsende årsakene til at Å Energi i dag gjør all inspeksjon med droner. FOTO: Anders Martinsen.

Droner i energisektoren startet – Snø og nestenulykke satte fart i dronebruken

Konsernsjef Steffen Syvertsen, åpnet energikoferansen onsdag. Foran nærmere 80 deltakere og en rekke utstillere fortalte direktøren for Å Energi hvordan selskapet lykkes med sin dronesatsing.
Petter Emil Wikøren

Konferansen Droner i energisektoren startet onsdag i Kristiansand. En lang rekke av landets kraft- og nettselskap var representert for å dele erfaringer med bruk av droner i dagens og fremtidens kraftsektor. Konferansen ble åpnet med en videopresentasjon av konsernsjef Steffen Syvertsen fra Å Energi (tidl Agder Energi).

-Vi har alltid vært opptatt av å være effektive, innovative og å ta i bruk ny teknologi til beste for våre folk. Vi så at gjennom dronebruk kunne vi få inn mer data mye raskere enn tidligere. I 2015 og 2016 så vi at droner gav oss kapasitet til å gjøre arbeidet mye raskere, sa Syvertsen som var klar på at kultur og handlingsrom for å prøve og feile, er suksessfaktorene for selskapet.

-Skal man få til endring er det kun to ting som gjelder. Man må tørre å endre og man må våge og prøve, sa Syvertsen.

Å Energi var tidlig ute med å eksperimentere med droneteknologi og ifølge Syvertsen opplevde selskapet ofte at det man så for seg skulle bli resultatet av arbeidet, ofte førte arbeidet i en annen retning.

-Hvis du ikke vet helt hva du skal ha eller hva du skal bruke det til, blir det vanskelig. Heldigvis hadde vi ansatte som så hvordan vi kunne lage helhetlige løsninger. Men samtidig så vi at vi begynte et sted og endte ofte opp litt annerledes enn vi trodde. Slik var det også med droneteknologien, sa Syvertsen.

Høyspentkabelen som ble kappet av et helikopter på linjeoppdrag i 2018 var et synlig bevis på at droner er langt sikrere måte å gjøre linjeinpeksjon på. FOTO: Petter Emil Wikøren

Snø og nestenulykke satt fart i dronebruk

Håkon Skavikmo og Jarle Stokke Olsen fra underselskapet Glitre Nett fortalte deltakerne på konferansen om to utløsende ekstremhendelser som satte fart i selskapet ønske om økt dronebruk. Det ene var den ekstreme snøvinteren i 2018, hvor tusenvis av strømkunder opplevde strømbrudd. Det andre var en nestenulykke hvor et helikopter på linjeoppdrag kuttet høyspentkabler samme året.

-Det var millimetere unna at det ble en dødsulykke. Helikopteret som var på oppdrag for oss og skulle inspisere høyspentlinjer i et område med kryssende linjer, kappet kabelen med ytterste del av rotoren. Sammen med snøvinteren i 2018 hvor 60.000 kunder og nær 200.000 beboere på Agder var uten strøm, er dette de to ekstreme hendelsene som gjorde at vi tok i bruk droner til all inspeksjon, sa Olsen.

Kollega Håkon Skavikmo fortalte litt om utviklingen selskapet har hatt mot dagens bilde hvor all linjeinspeksjon blir foretatt med droner.

-Vi har 5300 kilometer med høyspentnett i Agder. De linjene skal ha et årlig ettersyn. Før 2010 ble de inspisert fra bakken. I 2012 ble helikopter tatt i bruk og i 2015 brukte vi helikopter med profesjonell fotograf om bord. Han tok bilder med telelinse og vi dekket 4000 kilometer på den måten. Så i 2016 hadde vi fått nyss om ny teknologi og da ble linjene inspisert ved hjelp av helikopter med kamera og lidar på undersiden.

I 2018 var Sørlandet plaget av mye og tung snø. Trærne i regionen klarte ikke stå i mot den tunge, våte snøen og falt over linjene. Det førte til at svært mange strømkunder opplevde strømbrudd i kortere eller lengre perioder. Det fikk samtidig kraftselskapet til å tenke nytt.

-Sørlandet snødde ned. Det var helt krise og førte til lang nedetid for mange kunder. I etterkant ringte det en fyr som fortalte at droner kan overta inspeksjonen og gjøre arbeidet bedre og kjappere. Jeg tenkte mitt og regnet med det bare var nok en kar som trodde selskapet var flust med penger og så for seg en enkel avtale. Jeg trodde da at dronebruk bare var tull og noe som kun fungerte i 100-meterskogen til Ole Brumm, sa Skavikmo.

Samtidig hadde konsernledelse sett at selskapet måtte gjøre noe for å unngå nye strømbrudd og helikopterulykker.

-Jeg satt med pengene og måtte finne på noe for å overbevise dem over meg, fortalte Skavikmo. I 2021 lyste vi ut to områder hvor et av dem var reservert for droner. Til min store overraskelse var det to droneselskap som vant kontraktene. Nå i 2023 flyr vi alle 5300 kilometerne med droner.

Håkon Skavikmo fra Glitre Nett fortalte om utviklingen mot dagens linjeinspeksjon av høyspentnettet som utelukkende foregår med droner. FOTO: Petter Emil Wikøren

Vet for mye

Skavikmo er tydelig fornøyd med at Å Energi er kommet dit at droner har overtatt for tradisjonell måte å inspisere linjene på. Samtidig er han opptatt av at dataene som dronene samler inn, skal foredles på slik måte at det gir en reell verdi for linjerydderne.

– Vi er kompromissløse. Vi skal ha data vi kan bruke. Jeg vil ha en dataprosessering som ender i et bilde av et tre på mobiltelefonen til linjerydderen som står klar med saga. Og der vil jeg utfordre leverandørene. Lag en programvare som finner trærne vi må kutte, sa Skavikmo.

Skavikmo ønsker seg en større flyt i databehandlingen slik at man kan få bedre nytte av dataene. Selskapet sitter med mye informasjon i dag, faktisk mer enn de klarer hente ut verdier fra.

-Utfordringen er at vi vet alt for mye nå. Det kan få meg til å sove dårlig, sa Skavikmo til latter fra salen.

Å Energi og underselskapet Glitre Nett har kommet langt i bruken av ny teknologi. Foran en lydhør sal med representanter for nettselskap hvor noen er nettopp kommet i gang med sin dronebruk, var oppfordringen fra Skavikmo klar:

-Det forventes at dere skal vite mye mer. Grunnen til at det har gått bra for flere av dere er ren flaks. Mange av selskapene har en stor jobb foran seg og har du ikke startet nå, er det bare å komme i gang, avsluttet Skavikmo.

Konferansen Droner i Energisektoren startet onsdag og varer i to dager. Konferansen er en møteplass mellom energiselskap og tjenestetilbydere. FOTO: Petter Emil Wikøren