Slik kan det se ut når dronene fra Equinor flyr mellom plattformene offshore. Innen et par år er det ventet at dronene også vil kunne ta frakt på flere titalls-kilo. Foto: Chris Thomas Johansen, Equinor
Foto:Hans O. Torgersen

Droner kan erstatte mange av Equinors 10.000 helikopterlandinger

Equinor ser for seg en besparelse på hundretall millioner kroner om få år, når droner har overtatt et stort antall operasjoner fra helikoptre og skip i Nordsjøen.
Hans O. Torgersen

Tidligere har Dronemagasinet skrevet om hva Equinor tenker å gjøre med sin dronesatning, og vi har skrevet om enkelte tester de har utført. Men denne høsten flyr britiske Skyports droner for Equinor på regulær basis i en lengre prøveperiode ute på Tampenfeltet, der blant annet Gullfaks-plattformene står.

I stedet for å levere kritiske deler med helikopter, kan Equinors ansatte hente delen ut av lasterommet på den drone som har landet på plattformens helikopterplattform, mens flygingen overvåkes og styres fra et nytt fjernstyrt operasjonssenter i Bergen, med bruk av avansert kamerateknologi.

Fra Equinors nye operasjonssenteret for droner. Foto: Anders Martinsen.

Equinor ser for seg en fremtid der droner vil overta mye av det man i dag bruker kostbare timer med helikopter til. Det er store tall det dreier seg om og som kan medføre store endringer for logstikkmarkedet blant annet offshore.

– Vi har 150 000 passasjerer frem og tilbake hvert år. Vi har 2,4 millioner tonn last over basene. Vi har 10.000 helikopterlandinger og 240.000 løft på basen fortalte Steinar Ådland fra Equinor, leder for logistikk og beredskap på norsk sokkel, til Dronemagasinet.

Vi møtte Ådland under pressekonferansen da selskapet lanserte sitt fjernstyrte operasjonssenter like utenfor Bergen nylig. 

Dagens kapasitet er opptil 5 kilo i følge produsenten Swoop Aero. Men behovet på sikt vil være mer for å dekke det faktiske behovet for logistikkoperasjoner offshore. Men allerede i dag viser testene at flyturer med pakker opptil 5 kilo å ha en høy verdi. Foto: Chris Thomas Johansen, Equinor

For få uker siden åpnet altså Equinor i Bergen sitt nybygde operasjonssenter for droner. Herfra styres dronene som kan fly autonomt mellom installasjonene ute på Tampen-feltet, og mellom Mongstad og feltet. Men i lang tid fremover vil det være piloter som alltid kontrollere og overvåker hver eneste flyvning som gjennomføres. Det vil gå lang tid før autonome flyvninger innføres, selv om det i teorien i dag kunne vært utført.

Miljø er en del av regnestykket

Regnestykket viser altså at droner i fremtiden kan spare Equinor for hundretalls millioner kroner.

– Miljø er en del av regnestykket. Det er klart at hvis du kan ta en drone, eller noe å flytte på et skip, eller ta et ekstra utkall med et skip, så kan du ta en drone og sende den ut. Så er det et miljøaspekt knyttet til det.

Ådland viser til at det er også er et HMS-aksept knyttet til bruken av droner.

– Når det gjelder regnestykket vårt, det som ligger i business case, så er mye av det knyttet til å få produksjonen kjappere opp igjen etter en stans. Fordi vi har det vi kaller blålys situasjoner, der vi mangler en kritisk reservedel, kan vi ta det med drone i et flyvindu som et helikopter ikke kan fly i, og det går kjappere enn med skip, sier Ådland.

– Vi har en ambisjon om at vi skal komme ned til en brøkdel av kostnaden for helikopter og fartøy. 

Steinar Ådland, Vice President Logistics and Emergency Preparedness hos Equinor er villig til å satse tungt på droner fremover. Behovene er store innenfor både beredskap og logistikk fortalte Ådland til Dronemagasinet. Foto: Hans Torgersen

Tjener ikke penger ennå

– Per nå er dette et negativt business case for Equinor. Vi gjør dette fordi vi har tro på teknologien i fremtiden. Vi tjener ingen penger på dette i år, og det gjør vi trolig heller ikke neste år. Vi gjør dette fordi vi har tro på at vi om ikke mange år tjener penger på denne teknologien, sier Aleksander Blokhus, teknisk leder for Equinors dronesatsing, til Dronemagasinet.

Han peker på at det er viktig å være en tidlig bruker for å forstå teknologien og kunne implementere den på en god måte. 

– Når det gjelder å sammenligne kostnadsnivåer, så kan det være rundt om en fjerdedel eller en femtedel av eksisterende kostnad. Men dette er jo en bransje i utvikling. Det er det med sikker og effektiv drift som er viktig for oss. 

Les også: