Droner kan lukte miljøsyndere

Kystvakten bruker droner til å «lukte» ulovlige utslipp fra skip. Dette gjøres ved at sensorer måler mengden med svovel i eksosen.
Jan Frantzen

Ulovlige utslipp av svovel fra skip er helse- og miljøskadelig, og kan føre til store bøter. Ifølge TV2 har Sjøfartsdirektoratet tatt i bruk en Lockheed Martin-produsert drone med spesiallaget sensor for å «lukte» seg frem til miljøsyndere til havs. Sensoren måler svovelinnholdet i eksosen fra skip, og gjør prosessen betydelig mer effektiv for Kystvakten, som tidligere kun har gjennomført slike målinger når skipene ligger til kai.

– Før kunne vi bruke en arbeidsdag på å undersøke et enkelt skip. Nå kan vi sjekke skip i fart, og hele prosessen tar maks 30 minutter, sier sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet, Svein Erik Enge til TV2.

Dersom målingene viser for høyt svovelinnhold, vil prøvene analyseres i et laboratorium og etter noen uker gi en endelig konklusjon på om reglementet er brutt.

Det er strenge bestemmelser for utslipp av svoveloksider, men siden svovelrikt drivstoff er billig, er overtredelser ikke uvanlig.

Ifølge TV2 har testene foreløpig gitt gode resultater, og Sjøfartsdirektoratet skal evaluere om flere fartøy fra Kystvakten skal få utstyret om bord.