Foto:Fredrik Naumann

– Alt som skal til er en drone i hodet på noen i et 17.mai-tog

Ketil Solvik-Olsen snakket om dronesikkerhet på UNC-konferansen
Jan Frantzen

– Alt som skal til er en drone i hodet på noen i et 17.mai-tog, før restriksjonene kan bli lange og omfattende, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under sitt åpningsinnlegg under UNC-konferansen på Fornebu torsdag.  

Det åpnet for diskusjon under den påfølgende debatten i auditoriet, hvor statsråden var en av deltakerne.  

– Da blir det er helt annet prinsipp når det gjelder sikkerhet i dronebruk enn andre steder i samfunnet. Nulltoleranse som et strategisk mål er helt kurant. Men det å ha ett uhell som en terskelverdi som innføring for den type restriksjoner – da er vi på ville veier, sa Jostein Sageie fra salen.  

Droner er fortsatt så nytt at den dagen en drone faller ned på et skolekorps kommer media til å lage en større krise enn trafikkulykken to kvartaler bortenfor.

Solvik-Olsen poengterte da at han ikke snakket om myndighetenes automatiske respons, men hvordan han tror samfunnsdebatten ville vært i kjølvannet av en sånn ulykke.  

– I utgangspunktet er jeg helt enig med deg, men folk der ute vil nok ha en annen holdning til det. Det at vi aksepterer en betydelig risiko når vi setter oss bak et ratt og kjører bil, det er vi vant til. Men droner er fortsatt så nytt at den dagen en drone faller ned på et skolekorps kommer media til å lage en større krise enn trafikkulykken to kvartaler bortenfor. Det vi må sørge for, er at ikke media og samfunnsrefserne får mulighet til å påføre urimelig sterke restriksjoner nå risikoen er lavere enn i mange andre tilfeller, sa han, og la deretter til følgende: 

– Opplevelsen av risiko er veldig subjektiv, dersom det er noe alle har nytte av, aksepterer man risikoen. Men hvis ikke, kan terskelen være en helt annen.  

 

Samferdsel minister Ketil Solvik Olsen åpnet UNC 2017, årets viktigste dronekonferanse.
Et utstillingsvindu for norsk droneindustri som presenterer muligheter droner kan representere i dag og i fremtiden.
UNC – Unmanned Nordic Conference
©Fredrik Naumann/Felix Features

Droner som nytteverdi

De andre deltakerne i debatten om «hvilke muligheter har norsk droneindustri for utvikling?» var Bente Heggedal (Luftfartstilsynet), Rune Storvold (Norut), Tom Lund (FLIR UAS) og Anders Martinsen (UAS Norway).  

– Dronen har en stor nytteverdi, og det må bransjen bli flinkere til å kommunisere ut, sa Heggedal.  

– Folk flest tenker ikke på det som en nytteverdi at en pressefotograf har en drone. Kanskje det er det, men det er ikke sånn man ser det. Derfor er terskelen absolutt annerledes enn noe som for eksempel er tilknyttet petroleumsvirksomhet, som vi alle sammen vet at vi lever av. Dere gjør viktige samfunnsoppgaver, og det må dere bli flinkere til å vise, sa hun til salen.