Droneflyvning i mørket er en krevende øvelse, men med god planlegging og koordinering et nyttig redskap for nettselskapene.
Foto:Foto: Anders Martinsen

After-movie oppsummerer suksess i SelbuDroner revolusjonerer nettselskapenes operasjoner

Dronekurs for nettselskapene ble arrangert på Selbu. Her er noen av høydepunktene fra kraftsamlingen for økt dronebruk.
UAS Norway

Etter tre dager med intensiv opplæring og erfaringsdeling i iskalde Selbu, Trøndelag, er after-movien for dronekurset blitt klar, og den viser banebrytende fremskritt i hvordan droner effektivt erstatter helikoptre, reduserer farlige oppdrag for energimontører og tar i bruk ny, smart teknologi for å inspisere kraftlinjer.

Vilt og vakkert, men svært krevende å inspisere. Fjordspenn med luftmarkører tar tid og har flere riskomomenter som må vurderes før man kan inspirere dem. Droner er med å gjøre det sikrere, rimeligere og ofte langt mer effektivt enn alternativene. Foto: Anders Martinsen

Vertskapet for arrangementet, Tensio i samarbeid med UAS Norway, samlet dyktige dronepiloter fra nettselskaper over hele landet samt et knippe leverandører som har spesialisert seg på produkter og tjenester til nettselskaper. Fokuset på å erstatte risikable helikopteroppdrag med droner har vist seg å være vellykket. Ikke bare har det redusert risikoen for montørene i felt, men det har også muliggjort inspeksjon av flere kilometer med linjenettet per dag. Resultatet er både bedre økonomi, økt sikkerhet og mer miljøvennlige løsninger.

En sentral del av kurset var bruk opplæring av ulike operative prosedyrer for dronerbruk, og demonstrasjoner av ulike sensorer, som eksempelvis lidar sensorer for scanning av linjenettet. Denne teknologien har revolusjonert inspeksjonsprosessen, gjør det mulig å oppdage feil raskere og mer nøyaktig enn tidligere metoder tillot. Automatiserte droneoperasjoner har også vært et høydepunkt, økende effektivitet og redusert avhengighet av manuell styring.

Lidar skanning ved hjelp av droner ble demonstrert og testet ut på kurset. Foto: Scandinavian Drone/Yellow Scan

En annen nyskapende anvendelse av droner som ble diskutert var trekking av liner ved hjelp av droner, noe som tidligere krevde betydelig tid og ressurser. Deltakerne lærte også om inspeksjon av luftspenn som ligger langt fra tilgjengelige veier, og hvordan droner kan være avgjørende i å oppdage og løse problemer i slike områder.

Sentrale temaer inkluderte også bruk av droner før og etter vinterstormer, med fokus på å forberede pilotene på kommende utfordringer. Målet med kurset var å gjøre nettselskapene bedre rustet til å håndtere strømbrudd som er uunngåelige under vinterens ekstreme værforhold i mange regioner.

Etter denne vellykkede samlingen ser arrangørene allerede frem til neste kurs, som er planlagt tidlig på våren. Datoen for neste samling vil bli annonsert innen kort tid, og forventes å tiltrekke seg enda flere nettselskaper som ønsker å utnytte droneteknologiens fulle potensiale i sitt daglige arbeid.